Dostosowanie systemu do PN ISO 9001:2015

 • Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa
 • Wrzesień 10, 2018
 • All Day

Contact event manager

Book your tickets

Thank you Kindly

Dostosowanie systemu do PN ISO 9001:2015

Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa

All Day
Wrzesień 10, 2018

000000

Dostosowanie systemu do PN ISO 9001:2015

Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa

All Day
Wrzesień 10, 2018

PRINT

Zgłoszenie na szkolenie


Jeśli masz do nas pytanie, potrzebujesz szkolenia w formule zamkniętej, chcesz zapytać o zniżkę – Napisz do nas 🙂

Napisz do nas

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy potrzebnej do dostosowania wdrożonego już systemu zarządzania jakością do wymagań normy ISO 9001:2015, omówienie wymagań i przekazanie praktycznych podpowiedzi. Dzięki wielu ćwiczeniom i warsztatom uczestnicy poznają praktyczne aspekty przygotowania się do audytu zewnętrznego, weryfikującego spełnienie wymagań PN ISO 9001:2015.

Ramowy program szkolenia:

 1. Omówienie genezy wprowadzonych zmian, architektura wysokiego poziomu.
 2. Przedstawienie wymagań normy ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany.
 3. Omówienie wpływu zmian oraz praktycznych sposobów ich wprowadzenia do istniejącego systemu zarządzania
  • jakością:
  • kontekst,
  • zakres systemu,
  • przywództwo,
  • ryzyko i szanse,
  • udokumentowana informacja.
 4. Dlaczego trzeba zarządzać ryzykiem? Działanie oparte na zarządzaniu ryzykiem:
  • co to jest ryzyko?
  • rodzaje ryzyka i obszary występowania.
  • cele i zasady zarządzania ryzykiem.
  • proces zarządzania ryzykiem.
  • role i odpowiedzialności.
 5. Przedstawienie zarządzania ryzykiem w kontekście szerokiego zarządzania całą organizacją. Przedstawienie realiów zarządzania ryzykiem w kontekście zarządzania przez cele. Metody identyfikacji, estymacji i oceny ryzyka – warsztat praktyczny odnoszący się do zidentyfikowanych w organizacji procesów i występujących w nich ryzyk.
 6. Plan postępowania z ryzykiem – warsztat.
 7. Podsumowanie wynikających z normy zmian.

Certyfikaty:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia

Koszt:

Cena: 500,00 zł + 23% VAT/ osoba

Share this Post!

About the Author : admin


Zapisz się do Newslettera

Odbierz e-book "Poradnik krótko o komunikacji interpersonalnej podczas auditu wewnętrznego. Poradnik dla auditorów wewnętrznych"

Akceptuje politykę prywatności