Certyfikowany Pełnomocnik / Audytor 22000 i HACCP


Napisz do nas:

Rezerwacja

Dziękujemy Ci Ciepło

Certyfikowany Pełnomocnik / Audytor 22000 i HACCP

Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa

08:00 do 04:00
03-06-2019

000000

Certyfikowany Pełnomocnik / Audytor 22000 i HACCP

Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa

08:00 do 04:00
03-06-2019

DRUKUJ

Jeśli masz do nas pytanie, potrzebujesz szkolenia w formule zamkniętej, chcesz zapytać o zniżkę – Napisz do nas 🙂

Napisz do nas

Standard ISO 22000:2018 oraz System HACCP umożliwiają identyfikację, ocenę oraz kontrolę zagrożeń istotnych dla zachowania bezpieczeństwa i jakości żywności.
Szkolenie przygotowuje do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego i Pełnomocnika Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg normy ISO 22000 oraz systemu HACCP. Uczestnicy szkolenia przygotowywani są do opracowania, wdrożenia dokumentacji oraz audytowania systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000 oraz systemu HACCP.

CERTYFIKATY:

 • Audytora wewnętrznego ISO 22000 / HACCP
 • Pełnomocnika ISO 22000 / HACCP

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wymagania prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny żywności w Polsce i Unii Europejskie2j.
 2. Analiza wymagań normy ISO 22000:2018
 3. Dobre Praktyki Produkcyjne GMP oraz Dobre Praktyki Higieniczne GHP.
 4. System HACCP w ISO 22000
 5. Charakterystyka systemu HACCP.
  – Analiza zagrożeń i szacowanie ryzyka
  – Krytyczne Punkty Kontroli CCP
 6. 7 zasad wdrażania systemu HACCP wg Codex Alimentarius oraz 12 etapów wdrażania systemu.
 7. Dokumentowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
 8. Audyt wewnętrzny:
 9. Rodzaje audytów i precyzyjne określanie celu audytu
 10. Planowanie i przygotowanie do audytu
 11. Program audytów, plan audytu, opracowywanie list kontrolnych
 12. Przeprowadzenie audytu i dokumentowanie wyników audytu
 13. Interpretacja obserwacji z audytów stosunku do wymagań normy. Definicja i identyfikacja niezgodności.
 14. Formułowanie i dokumentowanie niezgodności. Wymagania związane z dokumentowaniem niezgodności.
 15. Działania korygujące i zapobiegawcze.
 16. WARSZTATY PRAKTYCZNE – audyt wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 2200/HACCP

 CENA: 1000,00 zł netto