Certyfikowany Audytor wewnętrzny/Pełnomocnik 45001 ONLINE

 • poniedziałek - 27 Czerwiec, 2022, 9:00 - wtorek - 28 Czerwiec, 2022, 4:00

Contact event manager

Book your tickets

Thank you Kindly

Certyfikowany Audytor wewnętrzny/Pełnomocnik 45001 ONLINE

poniedziałek - 27 Czerwiec, 2022, 9:00 - wtorek - 28 Czerwiec, 2022, 4:00
Czerwiec 27, 2022

000000

Centrum Doskonalenia

Organizer's other events

Certyfikowany Audytor wewnętrzny/Pełnomocnik 45001 ONLINE

poniedziałek - 27 Czerwiec, 2022, 9:00 - wtorek - 28 Czerwiec, 2022, 4:00
Czerwiec 27, 2022

PRINT

Zgłoszenie na szkolenie

Jeśli masz do nas pytanie, potrzebujesz szkolenia w formule zamkniętej, chcesz zapytać o zniżkę – Napisz do nas 🙂

Napisz do nas

Oferta na Szkolenie: Pełnomocnik / Audytor wewnętrzny ISO 45001

 

CELE SZKOLENIA:

 

– omówienie i interpretacja wymagań norm ISO 45001,

– zapoznanie uczestników z zadaniami audytora wewnętrznego,

– zapoznanie z procesem audytowania zgodnym z ISO 19011,

– przeprowadzenie audytów wewnętrznych wg standardu ISO 45001

– omówienie zadań pełnomocnika przy wdrożeniu i dostosowaniu systemu.

 

Szkolenie będzie przeprowadzone w formie zajęć warsztatowych, przeplatanych krótkimi wprowadzeniami teoretycznymi. Ćwiczenia będą polegały na realizowaniu zadań szkoleniowych przez uczestników szkolenia wspieranych przez trenera. Warsztaty dają możliwość bezpośredniej wymiany informacji z trenerem.

 

PROGRAM SZKOLENIA – 2 dni

Program szkolenia:

BLOK I – Omówienie wymagań norm:

 

 1. Omówienie genezy wprowadzanych zmian w standardach ISO – architektura wysokiego poziomu
 2. Przedstawienie wymagań normy ISO 45001 ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany.
 3. Omówienie wpływu zmian oraz praktycznych sposobów ich wprowadzenia do istniejącego systemu zarządzania BHP:
 4. Zrozumienie organizacji i jej kontekstu, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, określenie zakresu systemu.
 5. Przywództwo i udział pracowników
 6. Polityka BHP, Role, obowiązki, odpowiedzialności i uprawnienia, Udział i konsultacje.
 7. Działanie oparte na zarządzaniu ryzykiem i szansami, Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka BHP, Cele BHP i planowanie ich osiągnięcia,
 8. Wsparcie, Zasoby, kompetencje, świadomość , Informacja i komunikacja, udokumentowana informacja.
 9. Działanie, planowanie i sterowanie operacyjne, outsourcing i zakupy.
 10. Ocena wyników, Monitorowanie, pomiary, analiza, ocena, Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi.
 11. Doskonalenie systemu

 

BLOK II – Działania audytowe

 1. Ustalanie celów programu audytów, zakresów, kryteria audytu zgodnie z wytycznymi ISO 19011.
 2. Programy i plany audytów.
 3. Szacowanie ryzyka w zarządzaniu audytami.
 4. Przeprowadzanie audytów – wybór metod i technik postępowania podczas zbierania informacji.
 5. Raportowanie i prowadzenie dokumentów.
 1. Komunikacja interpersonalna – prezentacja i omówienie autorskiego filmu CDZ Meritum – „Scenki audytowe – z życia wzięte”.
 2. Warsztat – przygotowanie do audytów – układanie pytań audytowych do zadanych procesów

 

Warsztat – przeprowadzenie w grupach audytów wewnętrznych – omówienie przeprowadzonych scenek audytowych

 

 1. Opracowanie raportów z przeprowadzonych audytów wewnętrznych.
 2. Omówienie zadań pełnomocnika odpowiedzialnego za wdrożenie lub dostosowanie funkcjonującego systemu.

 

Czas trwania: 2 dni

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:
Certyfikaty „Pełnomocnika i Audytora wewnętrznego ISO 45001″

Koszt szkolenia: 

850,00 zł + 23%  VAT

Miejsce szkolenia – szkolenie on-line

Informacje dodatkowe :
Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest w od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za  szkolenia ze środków unijnych .

więcej:https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

https://www.centrum-doskonalenia.pl/aktualnosci/platforma-rodo-projekt-dofinansowany-z-funduszy-europejskich/

Share this Post!

About the Author : Oksana