Certyfikowany Audytor wewnętrzny/Pełnomocnik 14001 ONLINE

 • czwartek - 16 Czerwiec, 2022, 9:00 - piątek - 17 Czerwiec, 2022, 4:00

Contact event manager

Book your tickets

Thank you Kindly

Certyfikowany Audytor wewnętrzny/Pełnomocnik 14001 ONLINE

czwartek - 16 Czerwiec, 2022, 9:00 - piątek - 17 Czerwiec, 2022, 4:00
Czerwiec 16, 2022

000000

Centrum Doskonalenia

Organizer's other events

Certyfikowany Audytor wewnętrzny/Pełnomocnik 14001 ONLINE

czwartek - 16 Czerwiec, 2022, 9:00 - piątek - 17 Czerwiec, 2022, 4:00
Czerwiec 16, 2022

PRINT

Zgłoszenie na szkolenie

Jeśli masz do nas pytanie, potrzebujesz szkolenia w formule zamkniętej, chcesz zapytać o zniżkę – Napisz do nas 🙂

Napisz do nas

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego przez Pełnomocnika ISO 14001:2015 oraz przeprowadzania audytów wewnętrznych w roli Audytora wewnętrznego ISO 14001:2015. Dzięki wielu ćwiczeniom i warsztatom uczestnicy poznają praktyczne aspekty funkcjonowania i audytowania systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015.

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zakresem obowiązków oraz odpowiedzialnością, z którą w swojej codziennej pracy mierzyć się muszą: pełnomocnik odpowiedzialny za wdrożenie systemu zarządzania jakością i audytor wewnętrzny sprawdzający jego funkcjonowanie. Program kursu obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, wprowadzające uczestników w tematykę identyfikowania procesów, oceny ryzyk i szans, dokumentowania oraz przygotowania się i przeprowadzania audytów wewnętrznych . Dzięki bogatej wiedzy oraz doświadczeniu zawodowemu naszych trenerów, każdy punkt realizowanego programu wzbogacany jest praktycznymi przykładami obrazującymi zastosowanie konkretnych metod lub rozwiązań. Pragniemy, by dzięki temu uczestnicy nie tylko zdobyli nową wiedzę, ale również umieli ją wykorzystać w codziennej pracy.
Dbamy, by wymianie wiedzy towarzyszyła również aktywizacja uczestników, pozwalająca dzielić się doświadczeniem zawodowym.

 

Adresaci szkolenia:

 • Kandydaci na audytorów wewnętrznych,
 • Kandydaci na pełnomocników systemów zarządzania środowiskiem.

 

 

Dzień 1
————
Moduł I – wymagania normy

 1. Geneza zmian w normach ISO – co to jest Architektura Wysokiego Poziomu ?
 2. Omówienie wymagań ISO 14001:2015 ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe wymagania
  1. Strategia, kontekst, zainteresowane strony
  2. Komunikacja
  3. Aspekty środowiskowe
  4. Dokumentacja w systemie
 3. Zapewnienie przywództwa i wsparcia w systemie.
 4. Planowanie w systemie – ryzyka i szanse a aspekty środowiskowe – warsztat:
  1. Co to jest ryzyko?
 1. Rodzaje ryzyka i obszary występowania.
 2. Proces zarządzania ryzykiem.
 3. Zasady identyfikacji ryzyka.
 4. Sposoby oceny ryzyka.
 5. Przeprowadzenie analizy ryzyka.
 6. Plany postępowania z ryzykiem.
 7. Zasady audytowania zarządzania ryzykiem.
 1. Działania operacyjne, ocena, monitorowanie i doskonalenie procesów – kluczowe zadania właściciela procesu.
 2. Jak zamiany w dokumentowaniu systemu wpływają na jego audytowanie?
 3. Rola audytorów wewnętrznych w doskonaleniu systemu zarządzania środowiskiem.

Dzień 2

 

Warsztaty praktyczne dla audytorów wewnętrznych

 

 1. Praca z normą – identyfikacja punktów normy pod zadane obszary działalności. Panel dyskusyjny – jak audytować poszczególne zagadnienia?
 2. Ustalanie celów programu audytów, zakresów, kryteria audytu – zgodnie z wytycznymi ISO 19011:2012.
 3. Komunikacja interpersonalna audytor – audytowany – podczas szkolenia wykorzystywany jest autorski film CDZ Meritum pokazujący scenki audytowe „Z życia wzięte”.
 4. Tworzenie listy pytań audytowych.
 5. Przeprowadzenie audytu –dwie wersje:
  1. Audytowanie uczestników szkolenia,
  2. audytowanie prowadzącego szkolenie.
 6. Ocena sytuacji audytowych:
  1. historia pewnego audytu: scenki audytowe
  2. identyfikacja niezgodności: opisy sytuacji audytowych
 7. Zapis wybranej niezgodności.
 8. Raportowanie audytów i podejmowanie działań korygujących.
 9. Wdrażanie i zarządzanie systemem zarządzania środowiskiem.
 10. Zadania pełnomocnika i specjalisty ds. systemu zarządzania środowiskiem.
 11. Etapy wdrażania systemu.
 12. Działania systemowe – audyty, przegląd zarządzania – zmiany w wymaganiach.
 13. Zasady oceny podczas audytu zewnętrznego.
 14. Egzamin

Uczestnicy kursu otrzymują:

Certyfikaty

 •           Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 14001:2015 
 •           Pełnomocnika systemu zarządzania jakością wg ISO 14001:2015.

 

Cena: 850,00 zł + 23% VAT/ osoba

Lokalizacja: szkolenie on-line

Share this Post!

About the Author : Oksana