Certyfikowany Audytor Wewnętrzny /Pełnomocnik ISO 45001

 • Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa
 • czwartek - 9 Maj, 2019, 9:30 - piątek - 10 Maj, 2019, 4:00

Contact event manager

Book your tickets

Thank you Kindly

Certyfikowany Audytor Wewnętrzny /Pełnomocnik ISO 45001

Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa

czwartek - 9 Maj, 2019, 9:30 - piątek - 10 Maj, 2019, 4:00
Maj 9, 2019

000000

Certyfikowany Audytor Wewnętrzny /Pełnomocnik ISO 45001

Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa

czwartek - 9 Maj, 2019, 9:30 - piątek - 10 Maj, 2019, 4:00
Maj 9, 2019

PRINT

Zgłoszenie na szkolenie


Jeśli masz do nas pytanie, potrzebujesz szkolenia w formule zamkniętej, chcesz zapytać o zniżkę – Napisz do nas 🙂

Napisz do nas

BLOK I – Omówienie wymagań norm:

 1. Omówienie genezy wprowadzanych zmian w standardach ISO – architektura wysokiego poziomu
 2. Przedstawienie wymagań normy ISO 45001 ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany.
 3. Omówienie wpływu zmian oraz praktycznych sposobów ich wprowadzenia do istniejącego systemu zarządzania BHP:
 4. Zrozumienie organizacji i jej kontekstu, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, określenie zakresu systemu.
 5. Przywództwo i udział pracowników
 6. Polityka BHP, Role, obowiązki, odpowiedzialności i uprawnienia, Udział i konsultacje.
 7. Działanie oparte na zarządzaniu ryzykiem i szansami, Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka BHP, Cele BHP i planowanie ich osiągnięcia,
 8. Wsparcie, Zasoby, kompetencje, świadomość , Informacja i komunikacja, udokumentowana informacja.
 9. Działanie, planowanie i sterowanie operacyjne, outsourcing i zakupy.
 10. Ocena wyników, Monitorowanie, pomiary, analiza, ocena, Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi.
 11. Doskonalenie systemu

 

BLOK II – Działania audytowe

 1. Ustalanie celów programu audytów, zakresów, kryteria audytu zgodnie z wytycznymi ISO 19011.
 2. Programy i plany audytów.
 3. Szacowanie ryzyka w zarządzaniu audytami.
 4. Przeprowadzanie audytów – wybór metod i technik postępowania podczas zbierania informacji.
 5. Raportowanie i prowadzenie dokumentów.
 1. Komunikacja interpersonalna – prezentacja i omówienie autorskiego filmu CDZ Meritum – „Scenki audytowe – z życia wzięte”.
 2. Warsztat – przygotowanie do audytów – układanie pytań audytowych do zadanych procesów
 3. Warsztat – przeprowadzenie w grupach audytów wewnętrznych – omówienie przeprowadzonych scenek audytowych.
 4. Opracowanie raportów z przeprowadzonych audytów wewnętrznych.
 5. Omówienie zadań pełnomocnika odpowiedzialnego za wdrożenie lub dostosowanie funkcjonującego systemu.

Certyfikaty

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty Pełnomocnika i Audytora wewnętrznego ISO 45001.

Cena: 1000,00 zł + 23% VAT

CDZ Meritum jest w BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH dzięki czemu nasi Klienci mają możliwość na skorzystanie z dofinansowania do szkoleń i doradztwa  ze środków unijnych.

Share this Post!

About the Author : Ewa Gełzakowska


Zapisz się do Newslettera

Odbierz e-book "Poradnik krótko o komunikacji interpersonalnej podczas auditu wewnętrznego. Poradnik dla auditorów wewnętrznych"

Akceptuje politykę prywatności