Certyfikowany Audytor Wewnętrzny /Pełnomocnik ISO 45001

  • Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa
  • czwartek - 14 Marzec, 2019, 2:37 - piątek - 15 Marzec, 2019, 2:37

Contact event manager

Book your tickets

Thank you Kindly

Certyfikowany Audytor Wewnętrzny /Pełnomocnik ISO 45001

Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa

czwartek - 14 Marzec, 2019, 2:37 - piątek - 15 Marzec, 2019, 2:37
Marzec 14, 2019

000000

Certyfikowany Audytor Wewnętrzny /Pełnomocnik ISO 45001

Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa

czwartek - 14 Marzec, 2019, 2:37 - piątek - 15 Marzec, 2019, 2:37
Marzec 14, 2019

PRINT

Zgłoszenie na szkolenie
Jeśli masz do nas pytanie, potrzebujesz szkolenia w formule zamkniętej, chcesz zapytać o zniżkę – Napisz do nas 🙂

Napisz do nas

BLOK I – Omówienie wymagań norm:
Omówienie genezy wprowadzanych zmian w standardach ISO – architektura wysokiego poziomu
Przedstawienie wymagań normy ISO 45001 ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany.
Omówienie wpływu zmian oraz praktycznych sposobów ich wprowadzenia do istniejącego systemu zarządzania BHP:
Zrozumienie organizacji i jej kontekstu, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, określenie zakresu systemu.
Przywództwo i udział pracowników
Polityka BHP, Role, obowiązki, odpowiedzialności i uprawnienia, Udział i konsultacje.
Działanie oparte na zarządzaniu ryzykiem i szansami, Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka BHP, Cele BHP i planowanie ich osiągnięcia,
Wsparcie, Zasoby, kompetencje, świadomość , Informacja i komunikacja, udokumentowana informacja.
Działanie, planowanie i sterowanie operacyjne, outsourcing i zakupy.
Ocena wyników, Monitorowanie, pomiary, analiza, ocena, Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi.
Doskonalenie systemu

BLOK II – Działania audytowe
Ustalanie celów programu audytów, zakresów, kryteria audytu zgodnie z wytycznymi ISO 19011.
Programy i plany audytów.
Szacowanie ryzyka w zarządzaniu audytami.
Przeprowadzanie audytów – wybór metod i technik postępowania podczas zbierania informacji.
Raportowanie i prowadzenie dokumentów.
Komunikacja interpersonalna – prezentacja i omówienie autorskiego filmu CDZ Meritum – „Scenki audytowe – z życia wzięte”.
Warsztat – przygotowanie do audytów – układanie pytań audytowych do zadanych procesów
Warsztat – przeprowadzenie w grupach audytów wewnętrznych – omówienie przeprowadzonych scenek audytowych.
Opracowanie raportów z przeprowadzonych audytów wewnętrznych.
Omówienie zadań pełnomocnika odpowiedzialnego za wdrożenie lub dostosowanie funkcjonującego systemu.
Certyfikaty
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty Pełnomocnika i Audytora wewnętrznego ISO 45001.
Cena: 1000,00 zł + 23% VAT
CDZ Meritum jest w BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH dzięki czemu nasi Klienci mają możliwość na skorzystanie z dofinansowania do szkoleń i doradztwa ze środków unijnych.

Share this Post!

About the Author : Ewa Kujawa