Certyfikowany Audytor wewnętrzny/Pełnomocnik ISO 22301:2019 ONLINE

 • poniedziałek - 20 Luty, 2023, 9:00 - wtorek - 21 Luty, 2023, 4:00

Contact event manager

Book your tickets

Thank you Kindly

Certyfikowany Audytor wewnętrzny/Pełnomocnik ISO 22301:2019 ONLINE

poniedziałek - 20 Luty, 2023, 9:00 - wtorek - 21 Luty, 2023, 4:00
Luty 20, 2023

000000

Centrum Doskonalenia

Organizer's other events

Certyfikowany Audytor wewnętrzny/Pełnomocnik ISO 22301:2019 ONLINE

poniedziałek - 20 Luty, 2023, 9:00 - wtorek - 21 Luty, 2023, 4:00
Luty 20, 2023

PRINT

Zgłoszenie na szkolenie

Jeśli masz do nas pytanie, potrzebujesz szkolenia w formule zamkniętej, chcesz zapytać o zniżkę – Napisz do nas 🙂

Napisz do nas

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do wdrożenia, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania wg normy ISO 22301:2019 (BS 25999), w tym samodzielnego przygotowania, przeprowadzenia i udokumentowania ustaleń audytu wewnętrznego.

Adresaci szkolenia:

Kandydaci na Pełnomocników ds. systemu zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301:2019 (BS 25999) oraz na audytorów wewnętrznych systemu.

Opis:

W ramach szkolenia uczestnicy poznają wymagania normy, ich interpretacje oraz sposoby realizacji. Poznają rolę i zadania funkcji pełnomocnika na etapie wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania. Omawiane są etapy i sposoby skutecznego wdrożenia systemu. Zajęcia prowadzone na bazie studium przypadku pozwalają samodzielnie prześledzić i przeanalizować przykładowe wdrożenie systemu.

Podczas warsztatów uczestnicy aktywnie przygotowują się do przeprowadzenia audytu, opracowują pytania audytowe, biorą udział w audytach szkoleniowych. Ćwiczą interpretację wymagań normy, identyfikację niezgodności, wyznaczanie działań korygujących i zapobiegawczych. Dodatkowo są prezentowane podstawy komunikacji niewerbalnej oraz elementy socjotechniki audytowej.

Metody szkoleniowe:

Szkolenie będzie przeprowadzone w formie zajęć warsztatowych, przeplatanych krótkimi wprowadzeniami teoretycznymi. Ćwiczenia będą polegały na realizowaniu zadań szkoleniowych przez uczestników szkolenia podzielonych na kilkuosobowe grupy, a następnie rezultaty ich prac zostaną zaprezentowane pozostałym grupom w ramach wymiany poglądów i doświadczeń.

Opis szkolenia:

Wdrożenie systemu nie będzie skuteczne bez zaangażowania pracowników organizacji. W pierwszej części omawiane są zasady organizacji projektu wdrożeniowego, tworzenia grupy wdrożeniowej i podziału zadań.

Uczestnicy szkolenia interpretują wymagania normy oraz wskazują przykładowe sposoby ich realizacji w praktyce.

Ramowy program szkolenia:

Blok 1 – zasady działania systemu, wymagania

 1. Zasady funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji.
 2. Zasady systemu zarządzania.
 3. Podejście procesowe.
 4. Omówienie wymagań normy ISO 22301:2019 (BS 25999).
 5. Praca z normą.
 6. Analiza BIA (Business Impact Analysis).
 7. Analiza ryzyka.
 8. Zasady dokumentowania procesów.
 9. Strategia i ciągłość działania.
 10. Dokumentacja systemu.
 11. Plany ciągłości działania.
 12. Warsztaty

Audytor wewnętrzny nie ocenia, nie wydaje wyroków, ale sprawdza zgodność systemu i wspólnie z audytowanym poszukuje jego usprawnień. W bloku kandydaci na audytorów poznają swoje uprawnienia i odpowiedzialności, praktycznie przechodzą procedurę przygotowania się do audytu, wyboru właściwych punktów normy, układają listy pytań zależne od stanowiska osoby audytowanej.

Prezentowane scenki audytowe analizowane są pod kątem ich poprawności, przyczyn wystąpienia problemów oraz sposobów ich zapobiegania.
Każdy z uczestników szkolenia występuje w roli audytora, ale również osoby audytowanej.
Omawiany jest sposób zachowania oraz komunikaty wydawane przez stronę pytaną i pytającą. Po przeprowadzonych audytach wypełniane i omawiane są raporty z audytu, do przykładowych niezgodności przypisywane są punkty normy oraz omawiane możliwe działania korygujące.

Blok 2 – działania audytowe

 1. Plan i program audytu – warsztaty
 2. Przygotowanie do audytu
 3. Zasady układania pytań – warsztat: opracowanie listy pytań audytowych
 4. Przeprowadzenie audytu
 5. Przebieg audytu
 6. Metody zbierania informacji
 7. Podstawy komunikacji
 8. Relacja audytor – audytowany, zachowania audytowanych i audytorów
 9. Zniekształcenia komunikacji
 10. Omówienie filmu szkoleniowego prezentującego przeprowadzenie audytu wewnętrznego.
 11. Warsztat: Przeprowadzenie i omówienie scenek audytowych.
 12. Zakończenie audytu
 13. Dokumentowanie audytu wewnętrznego, wypełnianie raportu.
 14. Działanie korygujące a zapobiegawcze.
 15. Najczęściej popełniane błędy

Blok 3 – Pełnomocnik ds. Ciągłości działania

 1. Przedstawienie roli Pełnomocnika ds. Ciągłości działania, odpowiedzialności i zadań do realizacji.
 2. Proces doskonalenia,
 3. Działania korygujące i zapobiegawcze,
 4. Przegląd zarządzania,
 5. Rola pełnomocnika w doskonaleniu systemu zarządzania ciągłością działania,
 6. Omówienie sposobów oceny dokonywanej w trakcie auditu certyfikującego.
 7. Wybór jednostki certyfikującej.
 8. Poradnik – złe i dobre przykłady z wdrożeń systemu w organizacjach.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami,
 • Certyfikat Audytora wewnętrznego systemu zarządzania ciągłością działania wg ISO 23301
 • Certyfikat Pełnomocnika systemu zarządzania ciągłością działania wg ISO 23301

 

Cena: 1100,00 netto+ 23% VAT/osoba

Lokalizacja: szkolenie on-line

 

SPRAWDŹ DOSTĘPNE E-BOOKI (kliknij aby przejść do sklepu)

 

Informacje dodatkowe :

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

BUR – dofinansowania szkoleń i doradztwa

Share this Post!

About the Author : Magda