Certyfikowany Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik ISO 13485 ONLINE

ISO 13485

Event details

 • poniedziałek - 27 Czerwiec, 2022, 9:00 - wtorek - 28 Czerwiec, 2022, 4:00

Contact event manager

Book your tickets

Thank you Kindly

Certyfikowany Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik ISO 13485 ONLINE

poniedziałek - 27 Czerwiec, 2022, 9:00 - wtorek - 28 Czerwiec, 2022, 4:00
Czerwiec 27, 2022

000000

Centrum Doskonalenia

Organizer's other events

Certyfikowany Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik ISO 13485 ONLINE

poniedziałek - 27 Czerwiec, 2022, 9:00 - wtorek - 28 Czerwiec, 2022, 4:00
Czerwiec 27, 2022

PRINT

Zgłoszenie na szkolenie

Jeśli masz do nas pytanie, potrzebujesz szkolenia w formule zamkniętej, chcesz zapytać o zniżkę – Napisz do nas 🙂

Napisz do nas

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zakresem obowiązków oraz odpowiedzialnością, z którą w swojej codziennej pracy mierzyć się muszą: pełnomocnik odpowiedzialny za wdrożenie systemu zarządzania jakością i audytor wewnętrzny sprawdzający jego funkcjonowanie. Program kursu obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, wprowadzające uczestników w tematykę identyfikowania procesów, oceny ryzyk i szans, dokumentowania oraz przygotowania się i przeprowadzania audytów wewnętrznych. Dzięki bogatej wiedzy oraz doświadczeniu zawodowemu naszych trenerów, każdy punkt realizowanego programu wzbogacany jest praktycznymi przykładami obrazującymi zastosowanie konkretnych metod lub rozwiązań. Pragniemy, by dzięki temu uczestnicy nie tylko zdobyli nową wiedzę, ale również umieli ją wykorzystać w codziennej pracy.
Dbamy, by wymianie wiedzy towarzyszyła również aktywizacja uczestników, pozwalająca dzielić się doświadczeniem zawodowym.

 

Adresaci szkolenia:

 • Kandydaci na audytorów wewnętrznych,
 • Kandydaci na pełnomocników

Cele szkolenia:

 • poznanie zasad funkcjonowania systemu zarządzania,
 • zrozumienie wymagań normy ISO 13485,
 • zapoznanie z procesem audytowania, zakresem obowiązków i odpowiedzialności audytora i pełnomocnika, zgodnymi z wytycznymi zawartymi w PN-EN ISO 19011,
 • zapoznanie uczestników z procesem doskonalenia,
 • praktyczne przeprowadzenie audytów wewnętrznych i przeglądu zarządzania oraz ich raportowanie,
 • omówienie zasad i kryteriów wyboru jednostki certyfikującej.

 

Blok 1 – omówienie wymagań normy i funkcjonowania systemu

 1. Zasady działania systemu zarządzania zgodnego z ISO 13485.
 2. Interpretacja wymagań normy:
  1. wymagania dotyczące dokumentacji,
  2. odpowiedzialność kierownictwa,
  3. zarządzanie zasobami,
  4. realizacja wyrobu,
  5. pomiar, analiza i doskonalenie.
 3. Podejście procesowe – rola właściciela procesu, cele, wskaźniki.
 4. ISO 13485 a dyrektywy medyczne.
 5. Warsztat- praca z normą.

Blok 2 – warsztaty dla audytorów wewnętrznych

 1. Wymagania normy a procedura przeprowadzania audytu wewnętrznego.
 2. Rola audytorów wewnętrznych.
 3. Przygotowanie do przeprowadzenia audytów w grupach.
 4. Układanie listy pytań audytowych.
 5. Komunikacja interpersonalna podczas audytu, relacje audytor – audytowany.
 6. Praktyczne przeprowadzenie audytów wewnętrznych.
 7. Dokumentowanie i kwalifikacja niezgodności, wypełnianie raportów z audytu.
 8. Zadania podczas wdrażania systemu zgodnego z wymaganiami ISO 13485

Blok 3 – warsztaty dla audytorów wewnętrznych

 1. Zadania i zakres obowiązków pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością.
 2. Etapy wdrożenia systemu zarządzania – praktyczne porady.
 3. Przygotowanie, przeprowadzanie i raportowanie przeglądu zarządzania.
 4. Współpraca z jednostką certyfikującą.
 5. Egzamin.

 

Uczestnicy kursu otrzymują:

Certyfikaty:

 •           Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 13485
 •           Pełnomocnika systemu zarządzania jakością wg ISO 13485

Cena: 1400,00 zł + 23% VAT/ osoba

Lokalizacja: on-line

 

Informacje dodatkowe :

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest w od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych .

 

BUR – dofinansowania szkoleń i doradztwa

Share this Post!

About the Author : Magda