Certyfikowany Audytor wewnętrzny/Pełnomocnik BRC ONLINE

BRC

Event details

 • poniedziałek - 28 Listopad, 2022, 9:00 - wtorek - 29 Listopad, 2022, 4:00

Contact event manager

Book your tickets

Thank you Kindly

Certyfikowany Audytor wewnętrzny/Pełnomocnik BRC ONLINE

poniedziałek - 28 Listopad, 2022, 9:00 - wtorek - 29 Listopad, 2022, 4:00
Listopad 28, 2022

000000

Centrum Doskonalenia

Organizer's other events

Certyfikowany Audytor wewnętrzny/Pełnomocnik BRC ONLINE

poniedziałek - 28 Listopad, 2022, 9:00 - wtorek - 29 Listopad, 2022, 4:00
Listopad 28, 2022

PRINT

Zgłoszenie na szkolenie

Jeśli masz do nas pytanie, potrzebujesz szkolenia w formule zamkniętej, chcesz zapytać o zniżkę – Napisz do nas 🙂

Napisz do nas

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami standardu BRC w wersji 8 (w sierpniu ukaże się wersja 9 standardu, certyfikacja od 1 lutego 2023 roku).

Program kursu obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne z zakresu wymagań i interpretacji standardu.

Osoby biorące udział w szkoleniu zdobędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu wdrażania oraz utrzymywania w organizacji standardu BRC Food. Uczestnicy szkolenia pozyskają wiedzę jak wdrożyć BRC Food w firmie, aby z jednej strony był on zgodny z wymaganiami standardu, a z drugiej nie generował zbędnych dokumentów, stanowił efektywne narzędzie do zarządzania organizacją i zapewniał bezpieczeństwo jakości i legalności wywarzanych produktów.

Dzięki bogatej wiedzy oraz doświadczeniu zawodowemu naszych trenerów, każdy punkt realizowanego programu wzbogacony jest praktycznymi przykładami obrazującymi zastosowanie konkretnych metod lub rozwiązań. Pragniemy, by dzięki temu uczestnicy nie tylko zdobyli nową wiedzę, ale również umieli ją wykorzystać w codziennej pracy.

Dbamy, by wymianie wiedzy towarzyszyła również aktywizacja uczestników, pozwalająca dzielić się doświadczeniem zawodowym.

 

Adresaci szkolenia:

 • osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i uzyskać odpowiednie umiejętności w zakresie interpretacji wymagań standardu BRC,
 • osoby zaangażowane w projektowanie i zarządzanie systemami bezpieczeństwa żywności w przedsiębiorstwach,
 • kierownicy i pracownicy działów kontroli jakości,
 • pracownicy firm produkujących żywność oraz inspekcji nadzorujących,
 • osoby zainteresowane nabyciem praktycznych umiejętności związanych z wdrożeniem i doskonaleniem systemu zarządzania w oparciu o Standard BRC,
 • Kandydaci na audytorów wewnętrznych,
 • Kandydaci na pełnomocników systemów zarządzania.

 

Ramowy program szkolenia:

BLOK 1 – wymagania systemu

 1. Podstawowe pojęcia BRC.
 2. Aktualne wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności w Polsce i UE oraz Stanach Zjednoczonych.
 3. Identyfikacja stref ryzyka: obszary odseparowane, obszary niskiego i wysokiego ryzyka oraz wysokiej ostrożności.
 4. Powiązania z systemem HACCP – podstawy systemu HACCP wg BRC.
 5. System zarządzania jakością wg BRC.
 6. Wymagania fundamentalne.
 7. Programy wstępne.
 8. Audyty wewnętrzne i przegląd systemu – weryfikacja BRC.
 9. Obrona żywności i autentyczność.
 10. Procedura certyfikacji – klasyfikacja niezgodności/ocena na poziomie AA, certyfikacja wieloudziałowa, zasady ustalania terminów kolejnych audytów.
 11. Procedura certyfikacji – program audytów zapowiedzianych i niezapowiedzianych oraz program rejestracji.
 12. Działania korygujące – analiza przyczyn głównych.

BLOK 2 – audyt wewnętrzny

 1. Rola audytu wewnętrznego w ocenie i doskonaleniu systemu zarządzania.
 2. Zadania i odpowiedzialność audytorów wewnętrznych.
 3. Omówienie pożądanych kwalifikacji i predyspozycji audytorów wewnętrznych.
 4. Elementy przygotowania się do przeprowadzenia audytu wewnętrznego.
 5. Metody prowadzenia audytu i zbierania próbek zgodne z PN-EN ISO 19011.
 6. Przeprowadzenie w grupach audytów wewnętrznych – omówienie i wnioski.
 7. Opracowanie raportów z przeprowadzonych audytów wewnętrznych.

BLOK 3 – zadania pełnomocnika 

 1. Zadania i zakres obowiązków pełnomocnika ds. systemu zarządzania.
 2. Etapy wdrożenia systemu zarządzania – praktyczne porady.
 3. Przygotowanie, przeprowadzanie i raportowanie przeglądu zarządzania.
 4. Współpraca z jednostką certyfikującą.
 5. Egzamin.

 

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Certyfikat Audytora wewnętrznego BRC
 • Certyfikat Pełnomocnika BRC

 

Cena: 1000,00 zł + 23% VAT/ osoba

Lokalizacja: szkolenie 0n-line

 

SPRAWDŹ DOSTĘPNE E-BOOKI (kliknij aby przejść do sklepu)

 

Informacje dodatkowe :

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

BUR – dofinansowania szkoleń i doradztwa

Certyfikowany Audytor wewnętrzny/Pełnomocnik BRC ONLINE

Share this Post!

About the Author : Magda