Certyfikowany Audytor wewnętrzny/Pełnomocnik 45001 ONLINE

 • czwartek - 3 Sierpień, 2023, 9:00 - piątek - 4 Sierpień, 2023, 4:00

Contact event manager

Book your tickets

Thank you Kindly

Certyfikowany Audytor wewnętrzny/Pełnomocnik 45001 ONLINE

czwartek - 3 Sierpień, 2023, 9:00 - piątek - 4 Sierpień, 2023, 4:00
Sierpień 3, 2023

000000

Centrum Doskonalenia

Organizer's other events

Certyfikowany Audytor wewnętrzny/Pełnomocnik 45001 ONLINE

czwartek - 3 Sierpień, 2023, 9:00 - piątek - 4 Sierpień, 2023, 4:00
Sierpień 3, 2023

PRINT

Zgłoszenie na szkolenie

Jeśli masz do nas pytanie, potrzebujesz szkolenia w formule zamkniętej, chcesz zapytać o zniżkę – Napisz do nas 🙂

Napisz do nas

Oferta na Szkolenie: Pełnomocnik / Audytor wewnętrzny ISO 45001

 

Cele szkolenia:

 • omówienie i interpretacja wymagań norm ISO 45001,
 • zapoznanie uczestników z zadaniami audytora wewnętrznego,
 • zapoznanie z procesem audytowania zgodnym z ISO 19011,
 • przeprowadzenie audytów wewnętrznych wg standardu ISO 45001
 • omówienie zadań pełnomocnika przy wdrożeniu i dostosowaniu systemu.

 

Szkolenie będzie przeprowadzone w formie zajęć warsztatowych, przeplatanych krótkimi wprowadzeniami teoretycznymi. Ćwiczenia będą polegały na realizowaniu zadań szkoleniowych przez uczestników szkolenia wspieranych przez trenera. Warsztaty dają możliwość bezpośredniej wymiany informacji z trenerem.

 

Ramowy program szkolenia:

Blok 1: omówienie wymagań normy

 1. Omówienie genezy wprowadzanych zmian w standardach ISO – architektura wysokiego poziomu.
 2. Przedstawienie wymagań normy ISO 45001.
 3. Zrozumienie organizacji i jej kontekstu, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, określenie zakresu systemu.
 4. Omówienie postaw systemu zarządzania BHP:
  1. Zrozumienie organizacji i jej kontekstu, potrzeb oraz oczekiwań zainteresowanych stron,
  2. Określenie zakresu systemu.
 5. Przywództwo i udział pracowników:
  1. Polityka BHP,
  2. Role, obowiązki, odpowiedzialności i uprawnienia,
  3. Udział i konsultacje.
 6. Planowanie – warsztaty
  1. Działanie oparte na zarządzaniu ryzykiem i szansami,
  2. Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka BHP,
  3. Cele BHP I planowanie ich osiągnięć.
 7.  Wsparcie:
  1. Zasoby, kompetencje, świadomość,
  2. Informacja i komunikacja,
  3. Udokumentowana informacja w BHP.
 8.  Działanie:
  1. Planowanie i sterowanie operacjami,
  2. Outsourcing i zakupy.
 9. Ocena wyników:
  1. Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena,
  2. Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi.
 10. Doskonalenie systemu.

 

Blok 2 – działania audytowe

 1. Ustalanie celów programu audytów, zakresów, kryteria audytu zgodnie z wytycznymi ISO 19011.
 2. Programy i plany audytów.
 3. Szacowanie ryzyka w zarządzaniu audytami.
 4. Przeprowadzanie audytów – wybór metod i technik postępowania podczas zbierania informacji.
 5. Raportowanie i prowadzenie dokumentów.
 1. Komunikacja interpersonalna – prezentacja i omówienie autorskiego filmu CDZ Meritum – „Scenki audytowe – z życia wzięte”.
 2. Warsztat – przygotowanie do audytów – układanie pytań audytowych do zadanych procesów

Warsztat – przeprowadzenie w grupach audytów wewnętrznych – omówienie przeprowadzonych scenek audytowych

 1. Opracowanie raportów z przeprowadzonych audytów wewnętrznych.
 2. Omówienie zadań pełnomocnika odpowiedzialnego za wdrożenie lub dostosowanie funkcjonującego systemu.

 

Blok 3 – rola Pełnomocnika ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

 1. Przedstawienie roli Pełnomocnika ds. systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, odpowiedzialności i zadań do realizacji.
 2. Proces doskonalenia, działania korygujące, przegląd zarządzania,
 3. Rola pełnomocnika w doskonaleniu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 4. Egzamin dla pełnomocnika.

 

Uczestnicy otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Certyfikat Audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001:2018
 • Certyfikat Pełnomocnika systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001:2018

 

Cena: 1000,00 zł + 23% VAT/ osoba

Lokalizacja: szkolenie on-line

 

SZKOLENIA AUDYTOR WEWNĘTRZNY ISO 45001 ORAZ PEŁNOMOCNIK ISO 45001 SĄ RÓWNIEŻ DOSTĘPNE W FORMIE E-LEARNINGU (kliknij aby przejść do sklepu)

 

SPRAWDŹ DOSTĘPNE E-BOOKI (kliknij aby przejść do sklepu)

 

Informacje dodatkowe :

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

BUR – dofinansowania szkoleń i doradztwa

Share this Post!

About the Author : Magda