Certyfikowany Audytor wewnętrzny ISO 28001 online

  • Październik 22, 2020
  • czwartek, 22 Październik 2020, 9:00 - - czwartek, 22 Październik 2020, 3:00

Contact event manager

Book your tickets

Thank you Kindly

Certyfikowany Audytor wewnętrzny ISO 28001 online

czwartek, 22 Październik 2020, 9:00 - - czwartek, 22 Październik 2020, 3:00
Październik 22, 2020

000000

Centrum Doskonalenia

Organizer's other events

Certyfikowany Audytor wewnętrzny ISO 28001 online

czwartek, 22 Październik 2020, 9:00 - - czwartek, 22 Październik 2020, 3:00
Październik 22, 2020

PRINT

Zgłoszenie na szkolenie





Jeśli masz do nas pytanie, potrzebujesz szkolenia w formule zamkniętej, chcesz zapytać o zniżkę – Napisz do nas 🙂

Napisz do nas

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego przygotowania, przeprowadzenia i udokumentowania ustaleń audytu wewnętrznego systemu zarządzania wg normy ISO 28000.
Uczestnicy szkolenia poznają wymagania normy ISO 28000/ dobre praktyki ISO 28000.

Program szkolenia:

Blok 1:
– Zasady funkcjonowania systemu zarządzania wg ISO 28000 w organizacji.
– Podstawowe definicje i stosowane pojęcia.
– Podejście procesowe, identyfikacja procesów – warsztat.
– Omówienie wymagań normy.
– Praca z normą, identyfikacja wymagań  – warsztat

Blok 2
– Działania audytowe
– Plan i program audytu
– Warsztaty: program audytu
– Zasady układania pytań.
– Warsztat: Opracowanie listy pytań audytowych.
– Przeprowadzenie audytu
– Przebieg audytu
– Metody zbierania informacji
– Podstawy komunikacji
– Relacja audytor – audytowany
– Zachowania audytowanych i audytorów
– Zniekształcenia komunikacji
– Omówienie filmu szkoleniowego prezentującego przeprowadzenie audytu wewnętrznego.
– Warsztat: Przeprowadzenie i omówienie scenek audytowych.
– Zakończenie audytu
– Dokumentowanie audytu wewnętrznego, wypełnianie raportu.
– Działanie korygujące a zapobiegawcze.
– Najczęściej popełniane błędy.

– Egzamin.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
Certyfikat Audytora wewnętrznego ISO 28001 

Cena
400zł +23% VAT/os

Cena obejmuje:

Lokalizacja: szkolenie on-line

Istnieje możliwość dofinansowania szkoleń i doradztwa za sprawą bazy usług rozwojowych (BUR)
BUR – dofinansowania szkoleń i doradztwa

Share this Post!

About the Author : Monika Sękowska