Certyfikowany Audytor wewnętrzny i Pełnomocnik ISO 9001:2015

  • Warszawa
  • poniedziałek - 4 Listopad, 2019, 8:00 - wtorek - 5 Listopad, 2019, 4:00

Contact event manager

Book your tickets

Thank you Kindly

Certyfikowany Audytor wewnętrzny i Pełnomocnik ISO 9001:2015

Warszawa

poniedziałek - 4 Listopad, 2019, 8:00 - wtorek - 5 Listopad, 2019, 4:00
Listopad 4, 2019

000000

Centrum Doskonalenia

Organizer's other events

Certyfikowany Audytor wewnętrzny i Pełnomocnik ISO 9001:2015

Warszawa

poniedziałek - 4 Listopad, 2019, 8:00 - wtorek - 5 Listopad, 2019, 4:00
Listopad 4, 2019

PRINT

Zgłoszenie na szkolenie





Jeśli masz do nas pytanie, potrzebujesz szkolenia w formule zamkniętej, chcesz zapytać o zniżkę – Napisz do nas 🙂
Napisz do nas

 

Opis szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zakresem obowiązków oraz odpowiedzialnością, z którą w swojej codziennej pracy mierzyć się muszą: pełnomocnik odpowiedzialny za wdrożenie systemu zarządzania jakością i audytor wewnętrzny sprawdzający jego funkcjonowanie. Program kursu obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, wprowadzające uczestników w tematykę identyfikowania procesów, oceny ryzyk i szans, dokumentowania oraz przygotowania się i przeprowadzania audytów wewnętrznych . Kursanci mogą również zapoznać się z metodologią zarządzania jakością.
Dzięki bogatej wiedzy oraz doświadczeniu zawodowemu naszych trenerów, każdy punkt realizowanego programu wzbogacany jest praktycznymi przykładami obrazującymi zastosowanie konkretnych metod lub rozwiązań. Pragniemy, by dzięki temu uczestnicy nie tylko zdobyli nową wiedzę, ale również umieli ją wykorzystać w codziennej pracy.
Dbamy, by wymianie wiedzy towarzyszyła również aktywizacja uczestników, pozwalająca dzielić się doświadczeniem zawodowym.

 

Adresaci szkolenia:
Kandydaci na audytorów wewnętrznych,
Kandydaci na pełnomocników systemów zarządzania jakością.
Cele szkolenia:
poznanie zasad funkcjonowania systemu zarządzania jakością,
zrozumienie wymagań normy ISO 9001:2015,
zapoznanie z procesem audytowania, zakresem obowiązków i odpowiedzialności audytora, zgodnymi z wytycznymi zawartymi w PN-EN ISO 19011,
zapoznanie uczestników z procesem doskonalenia systemu zarządzania jakością,
praktyczne przeprowadzenie audytów wewnętrznych i przeglądu zarządzania oraz ich raportowanie,
omówienie zasad i kryteriów wyboru jednostki certyfikującej.
Ramowy program szkolenia:
BLOK 1 – system zarządzania jakością
Zasady działania systemu zarządzania jakością w organizacji – nowość -Architektura Wysokiego Poziomu
Podstawy, modele i terminologia w normie ISO 9001:2015.
Ustalanie stron zainteresowanych i kontekstu organizacji.
Przywództwo i zaangażowanie w systemie. Polityka jakości, odpowiedzialność i kompetencje.
Planowanie systemu zarządzania jakością z uwzględnieniem ryzyka i możliwości.
Warsztaty z analizy ryzyka – przedstawienie metodyki i formularzy.
Zapewnienie zasobów do planowanych działań w odniesieniu do personelu, infrastruktury i środowiska pracy.
Planowanie operacyjne i kontrola.
Projektowanie, produkcja, świadczenie usług.
Postępowanie z niezgodnościami.
Monitorowanie, pomiar, analiza i ocena.
BLOK 2 – audyt wewnętrzny
Rola audytu wewnętrznego w ocenie i doskonaleniu systemu zarządzania jakością.
Zadania i odpowiedzialność audytorów wewnętrznych.
Omówienie pożądanych kwalifikacji i predyspozycji audytorów wewnętrznych.
Elementy przygotowania się do przeprowadzenia audytu wewnętrznego.
Metody prowadzenia audytu i zbierania próbek zgodne z PN-EN ISO 19011.
Układanie listy pytań oceniających:
a. Zarządzanie procesem
b. Spełnienie wymagań normy
c. Realizację zadań.
Komunikacja interpersonalna – prezentacja i omówienie autorskiego filmu CDZ Meritum – „Scenki auditowe – z życia wzięte.
Przeprowadzenie w grupach audytów wewnętrznych – omówienie i wnioski.
Opracowanie raportów z przeprowadzonych audytów wewnętrznych.
Egzamin
BLOK 3 – zadania pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością
Zadania i zakres obowiązków pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością.
Etapy wdrożenia systemu zarządzania – praktyczne porady.
Przygotowanie, przeprowadzanie i raportowanie przeglądu zarządzania.
Współpraca z jednostką certyfikującą.
Uczestnicy kursu otrzymują:
Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami,
e-book „Krótko o komunikacji interpersonalnej podczas audytu wewnętrznego. Poradnik dla audytorów wewnętrznych”
Certyfikaty
Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wh ISO 9001:2015
Pełnomocnika systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015.
obiad, przerwę kawową.

 

Cena: 800,00 zł + 23% VAT/ osoba
Lokalizacja: Warszawa
Wskazówki dojazdu
Kontakt
Istnieje możliwość dofinansowania szkoleń i doradztwa za sprawą bazy usług rozwojowych (BUR)
BUR – dofinansowania szkoleń i doradztwa

Share this Post!

About the Author : Monika Sękowska