Certyfikowany Audytor wewnętrzny 9001: 2015 ONLINE

 • czwartek - 16 Luty, 2023, 9:00 - piątek - 17 Luty, 2023, 1:00

Contact event manager

Book your tickets

Thank you Kindly

Certyfikowany Audytor wewnętrzny 9001: 2015 ONLINE

czwartek - 16 Luty, 2023, 9:00 - piątek - 17 Luty, 2023, 1:00
Luty 16, 2023

000000

Centrum Doskonalenia

Organizer's other events

Certyfikowany Audytor wewnętrzny 9001: 2015 ONLINE

czwartek - 16 Luty, 2023, 9:00 - piątek - 17 Luty, 2023, 1:00
Luty 16, 2023

PRINT

Zgłoszenie na szkolenie

Jeśli masz do nas pytanie, potrzebujesz szkolenia w formule zamkniętej, chcesz zapytać o zniżkę – Napisz do nas 🙂

Napisz do nas

 

Opis szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zakresem obowiązków oraz odpowiedzialnością, z którą w swojej codziennej pracy mierzyć się musi audytor wewnętrzny sprawdzający jego funkcjonowanie. Program kursu obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, wprowadzające uczestników w tematykę identyfikowania procesów, oceny ryzyk i szans, dokumentowania oraz przygotowania się i przeprowadzania audytów wewnętrznych . Kursanci mogą również zapoznać się z metodologią zarządzania jakością.
Dzięki bogatej wiedzy oraz doświadczeniu zawodowemu naszych trenerów, każdy punkt realizowanego programu wzbogacany jest praktycznymi przykładami obrazującymi zastosowanie konkretnych metod lub rozwiązań. Pragniemy, by dzięki temu uczestnicy nie tylko zdobyli nową wiedzę, ale również umieli ją wykorzystać w codziennej pracy.
Dbamy, by wymianie wiedzy towarzyszyła również aktywizacja uczestników, pozwalająca dzielić się doświadczeniem zawodowym.

 

Adresaci szkolenia:
Kandydaci na audytorów wewnętrznych.

 

Cele szkolenia:

 • poznanie zasad funkcjonowania systemu zarządzania jakością,
 • zrozumienie wymagań normy ISO 9001:2015,
 • zapoznanie z procesem audytowania, zakresem obowiązków i odpowiedzialności audytora, zgodnymi z wytycznymi zawartymi w PN-EN ISO 19011,
 • zapoznanie uczestników z procesem doskonalenia systemu zarządzania jakością,
 • praktyczne przeprowadzenie audytów wewnętrznych i przeglądu zarządzania oraz ich raportowanie,
 • omówienie zasad i kryteriów wyboru jednostki certyfikującej.

 

Ramowy program szkolenia:

BLOK 1 – system zarządzania jakością

 1. Zasady działania systemu zarządzania jakością w organizacji – nowość – Architektura Wysokiego Poziomu.
 2. Podstawy, modele i terminologia w normie ISO 9001:2015.
 3. Ustalanie stron zainteresowanych i kontekstu organizacji.
 4. Przywództwo i zaangażowanie w systemie.
 5. Polityka jakości, odpowiedzialność i kompetencje.
 6. Planowanie systemu zarządzania jakością z uwzględnieniem ryzyka i możliwości.
 7. Warsztaty z analizy ryzyka – przedstawienie metodyki i formularzy.
 8. Zapewnienie zasobów do planowanych działań w odniesieniu do personelu, infrastruktury i środowiska pracy.
 9. Planowanie operacyjne i kontrola.
 10. Projektowanie, produkcja, świadczenie usług.
 11. Postępowanie z niezgodnościami.
 12. Monitorowanie, pomiar, analiza i ocena.

 

BLOK 2 – audyt wewnętrzny

 1. Rola audytu wewnętrznego w ocenie i doskonaleniu systemu zarządzania jakością.
 2. Zadania i odpowiedzialność audytorów wewnętrznych.
 3. Omówienie pożądanych kwalifikacji i predyspozycji audytorów wewnętrznych.
 4. Elementy przygotowania się do przeprowadzenia audytu wewnętrznego.
 5. Metody prowadzenia audytu i zbierania próbek zgodne z PN-EN ISO 19011.
 6. Układanie listy pytań oceniających:
  a. zarządzanie procesem,
  b. spełnienie wymagań normy,
  c. realizację zadań.
 7. Komunikacja interpersonalna – prezentacja i omówienie autorskiego filmu CDZ Meritum – „Scenki auditowe – z życia wzięte.
 8. Przeprowadzenie w grupach audytów wewnętrznych – omówienie i wnioski.
 9. Opracowanie raportów z przeprowadzonych audytów wewnętrznych.

 

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Certyfikat Audytora wewnętrznego ISO 9001:2015

 

Czas szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

2 dzień: 9:00-13:00

 

Cena: 850,00 zł + 23% VAT/ osoba
Lokalizacja: szkolenie on-line

 

UWAGA! Istnieje również możliwość zdobycia tytułu Pełnomocnika ISO 9001:2015 – szkolenie Pełnomocnika ISO 9001:2015 odbywa się następnego dnia.

 

SZKOLENIE AUDYTOR WEWNĘTRZNY ISO 9001 JEST RÓWNIEŻ DOSTĘPNE W FORMIE E-LEARNINGU (kliknij aby przejść do sklepu)

 

SPRAWDŹ DOSTĘPNE E-BOOKI (kliknij aby przejść do sklepu)

 

Informacje dodatkowe :

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

BUR – dofinansowania szkoleń i doradztwa

Share this Post!

About the Author : Magda