Certyfikowany Audytor wewnętrzny 45001 ONLINE

 • Czerwiec 27, 2022
 • poniedziałek, 27 Czerwiec 2022, 9:00 - - poniedziałek, 27 Czerwiec 2022, 4:00

Contact event manager

Book your tickets

Thank you Kindly

Certyfikowany Audytor wewnętrzny 45001 ONLINE

poniedziałek, 27 Czerwiec 2022, 9:00 - - poniedziałek, 27 Czerwiec 2022, 4:00
Czerwiec 27, 2022

000000

Centrum Doskonalenia

Organizer's other events

Certyfikowany Audytor wewnętrzny 45001 ONLINE

poniedziałek, 27 Czerwiec 2022, 9:00 - - poniedziałek, 27 Czerwiec 2022, 4:00
Czerwiec 27, 2022

PRINT

Zgłoszenie na szkolenie

Jeśli masz do nas pytanie, potrzebujesz szkolenia w formule zamkniętej, chcesz zapytać o zniżkę – Napisz do nas 🙂

Napisz do nas

Audytor wewnętrzny ISO 45001

 

Program szkolenia:

 

 1. Omówienie genezy wprowadzanych zmian w standardach ISO – architektura wysokiego poziomu
 2. Przedstawienie wymagań normy ISO 45001
 3. Zrozumienie organizacji i jej kontekstu, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, określenie zakresu systemu.
 4. Przywództwo i udział pracowników
 5. Polityka BHP, Role, obowiązki, odpowiedzialności i uprawnienia, Udział i konsultacje.
 6. Działanie oparte na zarządzaniu ryzykiem i szansami, Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka BHP, Cele BHP i planowanie ich osiągnięcia,
 7. Wsparcie, Zasoby, kompetencje, świadomość , Informacja i komunikacja, udokumentowana informacja.
 8. Działanie, planowanie i sterowanie operacyjne, outsourcing i zakupy.
 9. Ocena wyników, Monitorowanie, pomiary, analiza, ocena, Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi.
 10. Doskonalenie systemu

 

BLOK II – Działania audytowe

 1. Ustalanie celów programu audytów, zakresów, kryteria audytu zgodnie z wytycznymi ISO 19011.
 2. Programy i plany audytów.
 3. Przeprowadzanie audytów – wybór metod i technik postępowania podczas zbierania informacji.
 4. Raportowanie i prowadzenie dokumentów.
 1. Komunikacja interpersonalna – prezentacja i omówienie autorskiego filmu CDZ Meritum – „Scenki audytowe – z życia wzięte”.
 2. Warsztat – przygotowanie do audytów – układanie pytań audytowych do zadanych procesów
 1. Opracowanie raportów z przeprowadzonych audytów wewnętrznych.

Uczestnicy otrzymują:

lokalizacja: on-line

Koszt szkolenia:  

600,00 zł + 23%  VAT

Informacje dodatkowe :
Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest w od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za  szkolenia ze środków unijnych .

więcej:https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

https://www.centrum-doskonalenia.pl/aktualnosci/platforma-rodo-projekt-dofinansowany-z-funduszy-europejskich/

Share this Post!

About the Author : Oksana