Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301 (CQI/IRCA)


  • Warszawa
  • 01-04-2019
  • 2019-04-01 do 2019-04-05

Napisz do nas:

Rezerwacja

Dziękujemy Ci Ciepło

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301 (CQI/IRCA)

Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa

2019-04-01 do 2019-04-05
01-04-2019

000000

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301 (CQI/IRCA)

Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa

2019-04-01 do 2019-04-05
01-04-2019

DRUKUJ

Cele szkolenia :
Szkolenie daje uczestnikom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności pozwalających kierować i przeprowadzać audyty systemu zarządzania ciągłością działania zgodnie z wymogami ISO 22301 i ISO 19011.
Uczestnicy uzyskają umiejętności niezbędne przy przeprowadzaniu skutecznych auditów w oparciu o standardowe nauczanie w klasie , praktyczną naukę w grupach, warsztaty grupowe i otwartą dyskusję na formu .
Szkolenie wyjaśnia zasady i sposoby przeprowadzania niezależnego auditu systemu zarządzania ciągłością biznesową w organizacji i przeprowadza uczestników szkolenia przez cały jej proces – od zarządzania programem auditu do składania raportów odnośnie wyników auditu.

Uwaga : od uczesników szkolenia wymagana jest przynajmniej podstawowa znajomośc normy ISO 22301.
Adresaci szkolenia:
Obecni wiodący auditorzy w innych programach
Specjaliści ds.ciągłości działania ( BCI , DRII )
Konsultanci
Menedżerowie ciągłości działania
Menedżerowie IT
Specjaliści ds.Bezpieczeństwa Informacji
Auditorzy wewnętrzni i zewnętrzni odpowiedzialni za audit praktyk ciągłości działania

Program ogólny:
Kierowanie auditem systemu zarządzania ciągłością działania
Przeprowadzenie auditu systemu zarządzania ciągłością działania
Wyjaśnienie różnic celów ISO 22301 oraz Części 1 i 2 BS 25999
Wyjaśnienie wymogów ISO 22301
Zrozumienie Kodeksu Praktyki Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301
Sprecyzowanie i przedstawienie wyników ciągłości auditu
Zarządzanie z sukcesem komunikatami i wywiadami odnośnie auditu
Sporządzenie zwięzłego raportu z auditu
Poprowadzenie spotkania otwierającego , zamykającego i kontynuującego audit

Informacje dodatkowe :
cena szkolenia : 3290 zł netto + 23 % VAT
4000 zł VAT zw.
cena szkolenia obejmuje : materiały szkoleniowe , certyfikat , poczęstunek i obiad (nie zawiera zakwaterowania).

Istnieje mozliwośc dofonansowania szkoleń i doradztwa za sprawą bazy usług rozwojowych (BUR)

BUR – dofinansowania szkoleń i doradztwa