Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301 (CQI/IRCA)

  • Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa
  • poniedziałek - 21 Październik, 2019, 9:00 - piątek - 25 Październik, 2019, 4:00

Contact event manager

Book your tickets

Thank you Kindly

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301 (CQI/IRCA)

Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa

poniedziałek - 21 Październik, 2019, 9:00 - piątek - 25 Październik, 2019, 4:00
Październik 21, 2019

000000

Centrum Doskonalenia

Organizer's other events

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301 (CQI/IRCA)

Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa

poniedziałek - 21 Październik, 2019, 9:00 - piątek - 25 Październik, 2019, 4:00
Październik 21, 2019

PRINT

Zgłoszenie na szkolenie


Jeśli masz do nas pytanie, potrzebujesz szkolenia w formule zamkniętej, chcesz zapytać o zniżkę – Napisz do nas 🙂

Napisz do nas

Cele szkolenia :
Szkolenie daje uczestnikom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności pozwalających kierować i przeprowadzać audyty systemu zarządzania ciągłością działania zgodnie z wymogami ISO 22301 i ISO 19011.
Uczestnicy uzyskają umiejętności niezbędne przy przeprowadzaniu skutecznych auditów w oparciu o standardowe nauczanie w klasie , praktyczną naukę w grupach, warsztaty grupowe i otwartą dyskusję na forum. .
Szkolenie wyjaśnia zasady i sposoby przeprowadzania niezależnego auditu systemu zarządzania ciągłością biznesową w organizacji i przeprowadza uczestników szkolenia przez cały jej proces – od zarządzania programem auditu do składania raportów odnośnie wyników auditu.

 

Uwaga : od uczestników szkolenia wymagana jest przynajmniej podstawowa znajomośc normy ISO 22301.
Adresaci szkolenia:
Obecni wiodący auditorzy w innych programach
Specjaliści ds. ciągłości działania ( BCI , DRII )
Konsultanci
Menedżerowie ciągłości działania
Menedżerowie IT
Specjaliści ds. Bezpieczeństwa Informacji
Auditorzy wewnętrzni i zewnętrzni odpowiedzialni za audit praktyk ciągłości działania

 

Program ogólny:
Kierowanie auditem systemu zarządzania ciągłością działania
Przeprowadzenie auditu systemu zarządzania ciągłością działania
Wyjaśnienie różnic celów ISO 22301 oraz Części 1 i 2 BS 25999
Wyjaśnienie wymogów ISO 22301
Zrozumienie Kodeksu Praktyki Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301
Sprecyzowanie i przedstawienie wyników ciągłości auditu
Zarządzanie z sukcesem komunikatami i wywiadami odnośnie auditu
Sporządzenie zwięzłego raportu z auditu
Poprowadzenie spotkania otwierającego , zamykającego i kontynuującego audit

 

Informacje dodatkowe :
cena szkolenia:

3290 zł netto + 23 % VAT

cena szkolenia obejmuje : materiały szkoleniowe , certyfikat , poczęstunek i obiad (nie zawiera zakwaterowania).

Istnieje możliwość dofinansowania szkoleń i doradztwa za sprawą bazy usług rozwojowych (BUR)

czytaj więcej

Share this Post!

About the Author : Monika Sękowska


Zapisz się do Newslettera

Odbierz e-book "Poradnik krótko o komunikacji interpersonalnej podczas auditu wewnętrznego. Poradnik dla auditorów wewnętrznych"

Akceptuje politykę prywatności