Certyfikowany Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik ISO 14001:2015

 • Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa
 • czwartek - 21 Luty, 2019, 9:00 - piątek - 22 Luty, 2019, 4:00

Contact event manager

Book your tickets

Choose tickets
Zamówienie szkolenia
20
800zł
One time registration allowed for this ticket
0zł
zł0
Bank NameAccount No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address
Back to details
Thank you Kindly

Certyfikowany Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik ISO 14001:2015

Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa

czwartek - 21 Luty, 2019, 9:00 - piątek - 22 Luty, 2019, 4:00
Luty 21, 2019

000000

Certyfikowany Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik ISO 14001:2015

Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa

czwartek - 21 Luty, 2019, 9:00 - piątek - 22 Luty, 2019, 4:00
Luty 21, 2019

PRINT

Zgłoszenie na szkolenie


Jeśli masz do nas pytanie, potrzebujesz szkolenia w formule zamkniętej, chcesz zapytać o zniżkę – Napisz do nas 🙂

Napisz do nas

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego przez Pełnomocnika ISO 14001:2015 oraz przeprowadzania audytów wewnętrznych w roli Audytora wewnętrznego ISO 14001:2015. Dzięki wielu ćwiczeniom i warsztatom uczestnicy poznają praktyczne aspekty funkcjonowania i audytowania systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015.

Opis szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które uzyskać tytuł “Audytor wewnętrzny ISO 14001:2015” i/lub “Pełnomocnik ISO 14001:2015” systemu zarządzania środowiskowego. Szkolenie przeprowadzone jest w postaci wykładów uzupełnianych praktycznymi przykładami i ćwiczeniami realizowanymi przez uczestników. Szkolenie prowadzą trenerzy posiadający wieloletnią praktykę we wdrażaniu systemów zarządzania środowiskiem w rożnych branżach.

Adresaci szkolenia:

 • Kandydaci na audytorów wewnętrznych ISO 14001:2015,
 • Kandydaci na pełnomocników ISO 14001:2015 systemów zarządzania środowiskowego.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z wymaganiami normy ISO 14001:2015 oraz zadaniami Audytora wewnętrznego ISO 14001:2015 i Pełnomocnika ISO 14001:2015:

 • Wymaganiami normy ISO 14001:2015
 • Kontekst organizacji
  • Strony zainteresowane
  • Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne
  • Zobowiązania dotyczące zgodności
 • Planowanie
  • Ryzyka i szanse w SZŚ
  • Aspekty środowiskowe
 • Działania operacyjne
 • Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na awarie
 • Monitorowanie i doskonalenie
 • Przygotowanie audytorów wewnętrznych do realizacji zadań dotyczących audytowania systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami ISO 14001:2015 i wytycznymi ISO 19011
 • Podstawy komunikacji interpersonalnej jako ważny element pracy audytora wewnętrznego ISO 14001:2015
 • Część warsztatowa:
  • wykonanie ćwiczeń związanych z metodami auditowania
  • uporządkowanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności prowadzenia audytów
 • Zadania, uprawnienia i odpowiedzialność Pełnomocnika ISO 14001:2015

Program szkolenia:

 • Omówienie wymagań norm ISO 14001:2015 ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzonych zmian
 • Poprawna interpretacja wymagań normy ISO 14001 na podstawie przedstawianych przykładów – praca z normą.
 • Kontekst organizacji, analiza ryzyka, cykl życia produktu – warsztat.
 • Analiza działalności organizacji a identyfikacja aspektów środowiskowych – warsztat
 • Programy środowiskowe
 • Identyfikacja wymagań prawnych
 • Sterowanie operacyjne
 • Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na awarie
 • Zadania auditora wewnętrznego, procedura przeprowadzania audytu.
 • Podstawy Komunikacji interpersonalnej
 • Elementy skutecznego słuchania
 • Zasady układania pytań.
 • Przygotowanie do przeprowadzenia audytu – warsztat, praca z normą
 • Przeprowadzenie audytów w grupach.
 • Wypełnienie i omówienie raportów po audycie
 • Omówienie zadań, uprawnień i odpowiedzialności Pełnomocnika
 • Przygotowanie przeglądu zarządzania i raportu
 • Dokumentowanie systemu zarządzania
 • Omówienie przykładów procedur systemowych
 • Egzamin / Test kończący szkolenie

Po szkoleniu uczestnicy kursu otrzymują:

 • Certyfikaty:
  • “Audytor wewnętrzny ISO 14001:2015”,
  • “Pełnomocnik ISO 14001:2015”

Cena: 1000,00 zł + 23% VAT/ osoba

Audytor/ Pełnomocnik ISO 14001:2015
Share this Post!

About the Author : Ewa Gełzakowska


Zapisz się do Newslettera

Odbierz e-book "Poradnik krótko o komunikacji interpersonalnej podczas auditu wewnętrznego. Poradnik dla auditorów wewnętrznych"

Akceptuje politykę prywatności