Certyfikowany Audytor Wewnętrzny ISO 22301 stacjonarne

 • Ul. Harfowa 1a lok 1b, 02-389 Warszawa
 • Grudzień 1, 2020
 • wtorek, 1 Grudzień 2020, 9:00 - - wtorek, 1 Grudzień 2020, 4:00

Contact event manager

Book your tickets

Thank you Kindly

Certyfikowany Audytor Wewnętrzny ISO 22301 stacjonarne

Ul. Harfowa 1a lok 1b, 02-389 Warszawa

wtorek, 1 Grudzień 2020, 9:00 - - wtorek, 1 Grudzień 2020, 4:00
Grudzień 1, 2020

000000

Centrum Doskonalenia

Organizer's other events

Certyfikowany Audytor Wewnętrzny ISO 22301 stacjonarne

Ul. Harfowa 1a lok 1b, 02-389 Warszawa

wtorek, 1 Grudzień 2020, 9:00 - - wtorek, 1 Grudzień 2020, 4:00
Grudzień 1, 2020

PRINT

Zgłoszenie na szkolenie


Jeśli masz do nas pytanie, potrzebujesz szkolenia w formule zamkniętej, chcesz zapytać o zniżkę – Napisz do nas 🙂

Napisz do nas

 

Cele szkolenia :
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do wdrożenia, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania wg normy ISO 22301:2012 (BS 25999), w tym samodzielnego przygotowania, przeprowadzenia i udokumentowania ustaleń audytu wewnętrznego.

 

Adresaci szkolenia:
Kandydaci na audytorów wewnętrznych

Program ogólny szkolenia:

Blok 1 – Zasady działania systemu, wymagania

 • Zasady funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji.
 • Zasady systemu zarządzania.
 • Podejście procesowe.
 • Omówienie wymagań normy ISO 22301:2012 (BS 25999).
 • Praca z normą.
 • Analiza BIA (Business Impact Analysis).
 • Analiza ryzyka.
 • Zasady dokumentowania procesów.
 • Strategia i ciągłość działania.
 • Dokumentacja systemu.
 • Plany ciągłości działania.
 • Warsztaty

Audytor wewnętrzny nie ocenia, nie wydaje wyroków, ale sprawdza zgodność systemu i wspólnie z audytowanym poszukuje jego usprawnień. W bloku kandydaci na audytorów poznają swoje uprawnienia i odpowiedzialności, praktycznie przechodzą procedurę przygotowania się do audytu, wyboru właściwych punktów normy, układają listy pytań zależne od stanowiska osoby audytowanej.

Prezentowane scenki audytowe analizowane są pod kątem ich poprawności, przyczyn wystąpienia problemów oraz sposobów ich zapobiegania.
Każdy z uczestników szkolenia występuje w roli audytora, ale również osoby audytowanej.
Omawiany jest sposób zachowania oraz komunikaty wydawane przez stronę pytaną i pytającą. Po przeprowadzonych audytach wypełniane i omawiane są raporty z audytu, do przykładowych niezgodności przypisywane są punkty normy oraz omawiane możliwe działania korygujące.

Blok 2 – Działania audytowe

 • Plan i program audytu – warsztaty
 • Przygotowanie do audytu
 • Zasady układania pytań – warsztat: opracowanie listy pytań audytowych
 • Przeprowadzenie audytu
 • Przebieg audytu
 • Metody zbierania informacji
 • Podstawy komunikacji
 • Relacja audytor – audytowany, zachowania audytowanych i audytorów
 • Zniekształcenia komunikacji
 • Omówienie filmu szkoleniowego prezentującego przeprowadzenie audytu wewnętrznego.
 • Warsztat: Przeprowadzenie i omówienie scenek audytowych.
 • Zakończenie audytu
 • Dokumentowanie audytu wewnętrznego, wypełnianie raportu.
 • Działanie korygujące a zapobiegawcze.
 • Najczęściej popełniane błędy

 

Cena szkolenia:
500 zł netto + 23 % VAT/os

Cena szkolenia obejmuje :

Uczestnicy po szkoleniu dostaną:

Certyfikat:

 •           Audytor wewnętrzny systemu zarządzania ciągłością działania wg ISO 23301

cena nie zawiera zakwaterowania.

Lokalizacja: Warszawa

Wskazówki dojazdu

 

Istnieje możliwość dofinansowania szkoleń i doradztwa za sprawą bazy usług rozwojowych (BUR)

BUR – dofinansowania szkoleń i doradztwa

Share this Post!

About the Author : Oksana


Zapisz się do Newslettera

Odbierz e-book "Poradnik krótko o komunikacji interpersonalnej podczas auditu wewnętrznego. Poradnik dla auditorów wewnętrznych"

Akceptuje politykę prywatności