Audytor wewnętrzny i/lub Pełnomocnik ISO 28000 (AEO)

 • Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa
 • czwartek - 16 Maj, 2019, 9:30 - piątek - 17 Maj, 2019, 4:00

Contact event manager

Tickets details

 • 1000zł Zamówienie szkolenia 20 remaining
Sorry, Event Passed

Book your tickets

Choose tickets
Zamówienie szkolenia
20
1000zł
One time registration allowed for this ticket
0zł
zł0
Bank NameAccount No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address
Back to details
Thank you Kindly

Audytor wewnętrzny i/lub Pełnomocnik ISO 28000 (AEO)

Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa

czwartek - 16 Maj, 2019, 9:30 - piątek - 17 Maj, 2019, 4:00
Maj 16, 2019

000000

Audytor wewnętrzny i/lub Pełnomocnik ISO 28000 (AEO)

Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa

czwartek - 16 Maj, 2019, 9:30 - piątek - 17 Maj, 2019, 4:00
Maj 16, 2019

PRINT

Zgłoszenie na szkolenie


Jeśli masz do nas pytanie, potrzebujesz szkolenia w formule zamkniętej, chcesz zapytać o zniżkę – Napisz do nas 🙂

Napisz do nas

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do wdrożenia, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania wg normy ISO 28000/AEO, w tym samodzielnego przygotowania, przeprowadzenia i udokumentowania ustaleń audytu wewnętrznego.

Od października bieżącego roku CDZ Meritum jest w BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH co daje uczestnikom szkolenia możliwość skorzystania z dofinansowania do opłaty za szkolenie ze środków unijnych.

Program szkolenia:

BLOK SZKOLENIOWY 1
Wdrożenie systemu nie będzie skuteczne bez zaangażowania pracowników organizacji. W pierwszej części omawiane są zasady organizacji projektu wdrożeniowego, tworzenia grupy wdrożeniowej i podziału zadań.
Omawiane są sposoby realizacji wymagań normy ISO 28000/ dobre praktyki ISO 28000 ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych AEO (Authorized Economic Operator).

Wstęp
– Zasady funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji.
– Zasady systemu zarządzania
– Podejście procesowe
– Omówienie wymagań normy.
– Praca z normą
– Warsztaty

BLOK SZKOLENIOWY 2
Kandydaci na audytorów poznają swoje uprawnienia i odpowiedzialności, praktycznie przechodzą procedurę przygotowania się do audytu, wyboru właściwych punktów normy, układają listy pytań zależne od stanowiska osoby audytowanej. Wymagania normy interpretują w perspektywie pytań, jakie powinny być zadane na audycie, aby osiągnąć jego cel. Prezentowane scenki audytowe analizowane są pod kątem ich poprawności, przyczyn wystąpienia problemów oraz sposobów ich zapobiegania.
Każdy z uczestników szkolenia występuje w roli audytora, ale również osoby audytowanej. Omawiany jest sposób zachowania oraz komunikaty wydawane przez stronę pytaną i pytającą. Po przeprowadzonych audytach wypełniane i omawiane są raporty z audytu, do przykładowych niezgodności przypisywane są punkty normy oraz omawiane możliwe działania korygujące.

 • Działania audytowe
 • Plan i program audytu
 • Warsztaty: program audytu
 • Zasady układania pytań.
 • Warsztat: Opracowanie listy pytań audytowych.
 • Przeprowadzenie audytu
 • Przebieg audytu
 • Metody zbierania informacji
 • Podstawy komunikacji
 • Relacja audytor – audytowany
 • Zachowania audytowanych i audytorów
 • Zniekształcenia komunikacji
 • Omówienie filmu szkoleniowego prezentującego przeprowadzenie audytu wewnętrznego.
 • Warsztat: Przeprowadzenie i omówienie scenek audytowych.
 • Zakończenie audytu
 • Dokumentowanie audytu wewnętrznego, wypełnianie raportu.
 • Działanie korygujące a zapobiegawcze.
 • Najczęściej popełniane błędy.

BLOK SZKOLENIOWY 3
Uczestnicy szkolenia poznają zadania Manager w zakresie nadzorowania dokumentacji, planowania audytów, zagadnienia dotyczące zapewnienia kompetencji, szkoleń i oceny ich skuteczności, przeglądu zarządzania oraz analizy ryzyka.

 • Rodzaje dokumentów w systemie zarządzania.
 • Zasady opracowania, wdrażania i nadzorowania dokumentacji.
 • Opracowanie procedur systemowych.
 • Kwestionariusz AEO.
 • Analiza ryzyka ISO/AEO.
 • Omówienie i przeprowadzenie przeglądu zarządzania.
 • Zadania Pełnomocnika na etapie wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania.
 • Proces certyfikacji/audyt AEO.
 • Egzamin.

cena: 1000,00 zł netto

Share this Post!

About the Author : Ewa Gełzakowska


Zapisz się do Newslettera

Odbierz e-book "Poradnik krótko o komunikacji interpersonalnej podczas auditu wewnętrznego. Poradnik dla auditorów wewnętrznych"

Akceptuje politykę prywatności