Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301 (Akredytacja IRCA 17456)

  • Grudzień 21, 2022
  • środa, 21 Grudzień 2022, 7:40 - - środa, 21 Grudzień 2022, 7:40

Contact event manager

Book your tickets

Thank you Kindly

Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301 (Akredytacja IRCA 17456)

środa, 21 Grudzień 2022, 7:40 - - środa, 21 Grudzień 2022, 7:40
Grudzień 21, 2022

000000

Centrum Doskonalenia

Organizer's other events

Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301 (Akredytacja IRCA 17456)

środa, 21 Grudzień 2022, 7:40 - - środa, 21 Grudzień 2022, 7:40
Grudzień 21, 2022

PRINT

Szkolenie daje uczestnikom umiejętności i wiedzę o kierowaniu i przeprowadzaniu skutecznych auditów systemu zarządzania ciągłością działania zgodnie z wymogami ISO 22301 i ISO 19011:2018, “Wytyczne Auditu Systemów Jakości i/lub Zarządzania Środowiskowego”. Szkolenie wyjaśnia zasady i sposoby niezależnego auditu systemu zarządzania ciągłości biznesowej i prowadzi uczestników przez cały jego proces – od zarządzania programem auditu do składania raportów odnośnie wyników auditu. Uczestnicy zdobędą niezbędne umiejętności przeprowadzania auditu w oparciu o standardowe nauczanie w klasie, praktyczną naukę w grupach, warsztaty grupowe i otwartą dyskusję na forum.

 

Uczestnicy szkolenia:

Obecni wiodący auditorzy w innych programach
Specjaliści ds. ciągłości działania (BCI, DRII)
Konsultanci
Menedżerowie ciągłości działania
Menedżerowie IT
Specjaliści ds. Bezpieczeństwa Informacji
Auditorzy wewnętrzni i zewnętrzni odpowiedzialni za audit praktyk ciągłości działania

 

Uwaga!

Zaleca się, aby przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy znali podstawy ciągłości działania i/lub podstawy zasad auditowania odnośnie innego standardu systemu zarządzania.

Wymagana jest co najmniej podstawowa znajomość
normy ISO 22301.

 

Program ogólny:
Kierowanie auditem Systemu Zarządzania Ciągłości Działania
Przeprowadzanie auditu systemu
Wyjaśnianie różnic celów ISO 22301 oraz Części 1 i Części 2 BS 25999
Wyjaśnianie wymogów ISO 22301
Zrozumienie Kodeksu Praktyki Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301
Sprecyzowanie i przedstawienie wynikiu auditu
Zarządzanie z sukcesem komunikatami i wywiadami odnośnie auditu
Sporządzanie zwięzłego raportu z auditu
Prowadzenie spotkania otwierającego, zamykającego i kontynuującego audit

 

Szkolenie obejmuje:
materiały szkoleniowe
certyfikat
poczęstunek i lunch

 

Share this Post!

About the Author : Monika Sękowska