Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301 (Akredytacja IRCA 17456) ONLINE/STACJONARNIE

EXTRA

Event details

 • poniedziałek - 20 Listopad, 2023, 9:00 - piątek - 24 Listopad, 2023, 4:00

Contact event manager

Book your tickets

Thank you Kindly

Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301 (Akredytacja IRCA 17456) ONLINE/STACJONARNIE

poniedziałek - 20 Listopad, 2023, 9:00 - piątek - 24 Listopad, 2023, 4:00
Listopad 20, 2023

000000

Centrum Doskonalenia

Organizer's other events

Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301 (Akredytacja IRCA 17456) ONLINE/STACJONARNIE

poniedziałek - 20 Listopad, 2023, 9:00 - piątek - 24 Listopad, 2023, 4:00
Listopad 20, 2023

PRINT

Zgłoszenie na szkolenie

Jeśli masz do nas pytanie, potrzebujesz szkolenia w formule zamkniętej, chcesz zapytać o zniżkę – Napisz do nas 🙂

Napisz do nas

Szkolenie daje uczestnikom umiejętności i wiedzę o kierowaniu i przeprowadzaniu skutecznych auditów systemu zarządzania ciągłością działania zgodnie z wymogami ISO 22301 i ISO 19011:2018, “Wytyczne Auditu Systemów Jakości i/lub Zarządzania Środowiskowego”. Szkolenie wyjaśnia zasady i sposoby niezależnego auditu systemu zarządzania ciągłości biznesowej i prowadzi uczestników przez cały jego proces – od zarządzania programem auditu do składania raportów odnośnie wyników auditu. Uczestnicy zdobędą niezbędne umiejętności przeprowadzania auditu w oparciu o standardowe nauczanie w klasie, praktyczną naukę w grupach, warsztaty grupowe i otwartą dyskusję na forum.

Kto jest adresatem szkolenia:

 • Obecni wiodący auditorzy w innych programach,
 • Specjaliści ds. ciągłości działania (BCI, DRII),
 • Konsultanci,
 • Menedżerowie ciągłości działania,
 • Menedżerowie IT,
 • Specjaliści ds. bezpieczeństwa informacji,
 • Auditorzy wewnętrzni i zewnętrzni odpowiedzialni za audit praktyk ciągłości działania.
Od uczestników zapisujących się na szkolenie dla Auditorów Wiodących ISO 22301 z akredytacją IRCA oczekujemy znajomości wymagań normy ISO 22301. Jeśli uczestnik nie posiada takiej wiedzy rekomendujemy szkolenie z Wymagań normy ISO 22301.

Czego się nauczę?

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Kierowanie auditem Systemu Zarządzania Ciągłości Działania.
 • Przeprowadzanie auditu systemu.
 • Wyjaśnianie różnic celów ISO 22301 oraz Części 1 i Części 2 BS 25999.
 • Wyjaśnianie wymogów ISO 22301.
 • Zrozumienie Kodeksu Praktyki Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301.
 • Sprecyzowanie i przedstawienie wynikiu auditu.
 • Zarządzanie z sukcesem komunikatami i wywiadami odnośnie auditu.
 • Sporządzanie zwięzłego raportu z auditu.
 • Prowadzenie spotkania otwierającego, zamykającego i kontynuującego audit

Jak skorzystam?

Efektywny audit jest jedyną możliwością sprawdzenia, czy przedsięwzięte środki, mające na celu ochronę Twojej organizacji i Twoich klientów, są właściwie zarządzane i czy osiągane zostają pożądane rezultaty.

 • Dogłębne poznanie metod i technik, które pozwolą na skuteczniejsze auditowanie i umożliwią zarządowi podejmowanie trafnych decyzji na podstawie informacji uzyskanych z auditów.
 • Na kursie uczestnicy ćwiczą i doskonalą swoje umiejętności analitycznego myślenia. Niezależnie czy uczestnik pracuje jako auditor, czy na stanowisku kierowniczym, w obecnych czasach wysokiej konkurencji jest to atut, o który każda organizacja powinna zabiegać dla swoich pracowników.
 • Informacje dotyczące podejścia, zasad i strategii auditorów zewnętrznych są istotne dla organizacji wdrażających systemy zarządzania i są pomocne w przygotowaniu się do auditu certyfikującego.
 • Kurs jest uznawany w Polsce i na całym świecie. Zwiększa on kompetencje auditorów. Auditorzy, którzy zdobędą certyfikat auditora wiodącego będą spełniać wymagania szkoleniowe stawiane przez jednostki akredytujące personel (IRCA)***

***IRCA – International Register of Certified Auditors
(Międzynarodowy Rejestr Certyfikowanych Auditorów)

 

Uczestnik otrzymuje:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Certyfikat Audytora Wiodącego
 • Poczęstunek i lunch (nie obejmuje zakwaterowania) – STACJONARNE

 

Koszt 3 890 zł + 23% VAT/osoba

Lokalizacja szkolenia: Warszawa/ONLINE

 

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za  szkolenia ze środków unijnych.

BUR – dofinansowania szkoleń i doradztwa

Share this Post!

About the Author : Magda