Analiza ryzyka – metodyka i wdrożenie wg normy ISO 31000


  • Warszawa
  • 10-06-2019
  • 2019-06-10 do 2019-06-11

Napisz do nas:

Rezerwacja

Dziękujemy Ci Ciepło

Analiza ryzyka – metodyka i wdrożenie wg normy ISO 31000

Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa

2019-06-10 do 2019-06-11
10-06-2019

000000

Analiza ryzyka – metodyka i wdrożenie wg normy ISO 31000

Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa

2019-06-10 do 2019-06-11
10-06-2019

DRUKUJ

Opis szkolenia :

Organizacja, która decyduje się na wdrożenie systemu zarządzania opartego na ryzyku (np. kontrola zarządcza, ryzyko operacyjne, system zarządzania jakością , system zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 31000 powinna zapewnić zgodność tego podejścia z wymaganiami norm z zakresu zarządzania ryzykiem. W chwili obecnej normami takimi są: ISO/IEC 31000 lub jej polski odpowiednik PN ISO/IEC 31000 w zakresie bezpieczeństwa informacji .
Co należy wziąć pod uwagę w trakcie przeprowadzania szacowania ryzyka? Kto powinien brać w tym procesie udział? Jaką przyjąć metodykę? Oto pytania, które zadają sobie osoby, przed którymi zostało postawione zadanie identyfikacji i oceny ryzyka w organizacji.
Podczas szkolenia uzyskają Państwo odpowiedzi na te i wiele innych pytań z zakresu szacowania ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych z norm ISO 31000.

 

Adresaci szkolenia :

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za procesy identyfikacji, analizy i oceny ryzyka w organizacjach, a także wszystkich zainteresowanych tematem.

Program szkolenia :

BLOK SZKOLENIOWY
—————————————

► Wprowadzenie
– Co to jest ryzyko?
– Rodzaje ryzyka i obszary występowania

► Zarządzanie ryzykiem.
– Struktura zarządzania ryzykiem
– Role i odpowiedzialności
– Proces zarządzanie ryzykiem

► Metodyka analizy ryzyka.
– Ustalenie kontekstu
– Zasady identyfikacji ryzyk.
– Określenie zagrożeń
– Wskazanie podatności
– Zabezpieczenia
– Sposoby oceny ryzyka

► Przeprowadzenie analizy ryzyka
– Identyfikacja składowych ryzyka
– Ocena ryzyka
– Zagrożenia i błędy związane z identyfikacją i oceną ryzyka

► Postępowanie z ryzykiem
– Plany postępowania z ryzykiem.
– Plany ciągłości działania.

Uczestnicy szkolenia otrzymują :

Od października tego roku Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest w Bazie Usług Rozwojowych co daje uczestnikom naszych szkoleń możliwość skorzystania z dofinansowania  opłaty za szkolenie ze środków unijnych.

  • Certyfikat “Audytora wewnętrznego ISO 27001:2017”
  • Certyfikat “Pełnomocnika ISO 27001:2017”
  • materiały szkoleniowe
  • catering, obiad

Cena: 1000 zł + 23% VAT/ osoba

 

Audytor/ Pełnomocnik ISO 27001:2017