Dostosowanie systemu zarządzania jakością do wymagań normy PN ISO 9001:2015


Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy potrzebnej do dostosowania wdrożonego już systemu zarządzania jakością do wymagań normy ISO 9001:2015, omówienie wymagań i przekazanie praktycznych podpowiedzi. Dzięki wielu ćwiczeniom i warsztatom uczestnicy poznają praktyczne aspekty przygotowania się do audytu zewnętrznego, weryfikującego spełnienie wymagań PN ISO 9001:2015.

Ramowy program szkolenia:

 1. Omówienie genezy wprowadzonych zmian, architektura wysokiego poziomu.
 2. Przedstawienie wymagań normy ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany.
 3. Omówienie wpływu zmian oraz praktycznych sposobów ich wprowadzenia do istniejącego systemu zarządzania
  • jakością:
  • kontekst,
  • zakres systemu,
  • przywództwo,
  • ryzyko i szanse,
  • udokumentowana informacja.
 4. Dlaczego trzeba zarządzać ryzykiem? Działanie oparte na zarządzaniu ryzykiem:
  • co to jest ryzyko?
  • rodzaje ryzyka i obszary występowania.
  • cele i zasady zarządzania ryzykiem.
  • proces zarządzania ryzykiem.
  • role i odpowiedzialności.
 5. Przedstawienie zarządzania ryzykiem w kontekście szerokiego zarządzania całą organizacją. Przedstawienie realiów zarządzania ryzykiem w kontekście zarządzania przez cele. Metody identyfikacji, estymacji i oceny ryzyka – warsztat praktyczny odnoszący się do zidentyfikowanych w organizacji procesów i występujących w nich ryzyk.
 6. Plan postępowania z ryzykiem – warsztat.
 7. Podsumowanie wynikających z normy zmian.

Certyfikaty:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia

Koszt:

Cena: 600,00 zł + 23% VAT/ osoba

 

 • Zachęcamy do skorzystania z połączonego, dodatkowego dnia szkolenia „Audytor wewnętrzny ISO 9001:2015”, termin szkolenia 13.04, 7.06
 • Koszt szkolenia dla osób korzystających z dwóch dni szkolenia – 1000,00 netto,
 • Koszt 1-dniowego szkolenia „Audytor wewnętrzny ISO 9001:2015” – 600,00 zł netto
Dostosowanie systemu do ISO 9001:2015
 1. (wymagane)
 2. (wymagany ważny e-mail)