Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zaprezentowanie zmian i nowych elementów wydania PN ISO/IEC 27001:2014 oraz przekazanie wskazówek do samodzielnego dostosowania istniejącego SZBI do nowych wymagań.

Ramowy program szkolenia:

 1. Omówienie zmian w PN ISO/IEC 27001:2014.
 2. Nowa struktura normy wg Aneksu SL.
 3. Nowe pojęcia: m.in. właściciel ryzyka, udokumentowana informacja.
 4. Zmiany w Załączniku A – omówienie zabezpieczeń.
 5. Dostosowanie dokumentacji SZBI: kontekst, deklaracja stosowania, cele i plany bezpieczeństwa informacji.
 6. Audyt i certyfikacja PN ISO/IEC 27001:2014.
 7. Zarządzanie ryzykiem wg ISO 31000/ISO 27005.
 8. Nowe podejście do zarządzania ryzykiem: zagrożenia i szanse.
 9. Identyfikacja ryzyka.
 10. Analiza ryzyka.
 11. Ocena ryzyka.
 12. Postępowanie z ryzykiem.

Uczestnicy szkolenia

Na szkolenie zapraszamy osoby odpowiedzialne za wprowadzenie zmian dostosowujących istniejące systemy do wymagań zmienionego standardu.

Certyfikaty

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia.

Cena: 350,00 zł + 23% VAT