Tylko u nas otrzymasz dodatkowo bezpłatnie poradnik ebook:
Analiza ryzyka>>

Poradnik ebook omawia zagadnienia dotyczące ryzyka wg norm ISO 31000 oraz ISO 27005.

Cel szkolenia

Nowa wersja normy ISO 27001 z 2013 roku została oficjalnie wydana. Dostępne jest już również polskie wydanie PN ISO/IEC 27001:2014. Celem szkolenia jest zaprezentowanie zmian i nowych elementów wydania ISO 27001:2013 (PN ISO/IEC 27001:2014) oraz przekazanie wskazówek do samodzielnego dostosowania istniejącego SZBI do nowych wymagań.

Ramowy program szkolenia:

Omówienie zmian w ISO 27001:2013 (PN ISO/IEC 27001:2014)

 • Nowa struktura normy wg Aneksu SL
 • Nowe pojęcia: m.in. właściciel ryzyka, udokumentowana informacja
 • Zmiany w Załączniku A – omówienie zabezpieczeń
 • Dostosowanie dokumentacji SZBI: kontekst, deklaracja stosowania, cele i plany bezpieczeństwa informacji
 • Audyt i certyfikacja ISO 27001:2013 (PN ISO/IEC 27001:2014).

Zarządzanie ryzykiem wg ISO 31000/ISO 27005

 • Nowe podejście do zarządzania ryzykiem: zagrożenia i szanse
 • Identyfikacja ryzyka
 • Analiza ryzyka
 • Ocena ryzyka
 • Postępowanie z ryzykiem.

Certyfikaty

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia.

Cena: 600 zł + 23% VAT

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem, pobierz formularz zgłoszeniowy lub zarezerwuj miejsce na szkoleniu poprzez formularz on-line:

1 Comment
 1. […] Dostosowanie systemu do ISO/IEC 27001:2013 […]

Comments are closed.