Cel szkolenia

Warsztaty koncentrują się na elementach zarządzania programem auditów. Podczas ćwiczeń uczestnicy szkolenia m.in. wcielają się w rolę auditorów wewnętrznych przygotowują dokumentację auditową, przeprowadzają audit wewnętrzny i dokumentują go – wszystko zgodnie z wytycznymi do auditowania zawartymi w normie PN-EN ISO 19011.

Ramowy program szkolenia:

  1. Omówienie wymagań normy.
  2. Ustalanie celów programu auditów, zakresów, kryteria auditu.
  3. Programy i plany auditów.
  4. Szacowanie ryzyka w zarządzaniu auditami.
  5. Wdrażanie programów auditów.
  6. Przeprowadzanie auditów – wybór metod i technik postępowania podczas zbierania informacji.
  7. Raportowanie i prowadzenie zapisów.
  8. Dobór i ocena auditora, zasady rzetelności, postawy i zachowania, komunikacja auditora z audytowanym.
  9. Praktyczne przeprowadzenie auditów, omówienie wyników.

Uczestnicy szkolenia

Na szkolenie zapraszamy pełnomocników wszystkich systemów zarządzania odpowiedzialnych za proces audytowania w organizacji. Szkolenie praktyczne, przeznaczone również dla audytorów wewnętrznych, którzy przeprowadzają audyty wewnętrzne lub dostawców.

Certyfikaty

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia.

Cena: 350,00 zł + 23% VAT