Stale rozbudowywana oferta naszego Centrum Doskonalenia to również możliwość nieustannego podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych oraz sposób na śledzenie bieżących zmian w obszarze normalizacji procedur biznesowych. Organizowane przez naszych wykwalifikowanych audytorów szkolenia ISO stanowią źródło aktualnej wiedzy. Są one przeprowadzane w różnych modelach – zarówno otwartych, zamkniętych, jak również w formie e-learningu. Ponadto, pragniemy również podkreślić, że obejmują one niezwykle szeroką tematykę. Pozwalają zapoznać się z kryteriami oraz procedurami wdrażania standardów określonych następującymi normami ISO: 9001, 14001, 27001 czy też 22301. Uczestnikom szkoleń wskazujemy zakreślamy również obszar ryzyk i problemów, z którymi w trakcie wprowadzania nowych standardów do codzienności swoich przedsiębiorstw będą mogli się spotkać.

KOMPLEKSOWA OFERTA SZKOLENIA AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH

audyt wewnętrzny ISO

Przedstawiamy Państwu różne możliwości szkolenia audytorów wewnętrznych. W ofercie uwzględniliśmy:

 • zróżnicowany poziom kompetencji audytorów i kandydatów na audytorów,
 • uwarunkowania organizacyjne,
 • możliwości finansowe organizacji,
 • tematykę z zakresu standardów ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, ISO 20000-1, ISO 22301, PN-N 18001/OHSAS i inne.

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych trenerów i audytorów wiodących.

 

SZKOLENIA ISO – POZIOM PODSTAWOWY


audyt wewnętrzny

E – LEARNING

Specjalnie dla osób, które:

 • nie mają czasu na wyjazdy,
 • dysponują ograniczonymi środkami,
 • chcą odświeżyć sobie wiedzę,
 • chcą uzyskać certyfikat audytora wewnętrznego.

przygotowaliśmy ofertę szkoleń elektronicznych, które zawierają:

 • interpretacje wymagań norm,
 • scenki sytuacyjne i dialogi z rzeczywistymi tekstami,
 • listy pytań audytowych,
 • liczne przykłady.

Oferujemy szkolenia:

 • e-Auditor ISO 9001,
 • e-Audytor ISO 14001,
 • e-Audytor ISO 27001,
 • e-Pełnomocnik ISO 14001,
 • e-Norma wymagania ISO 9001.
 • e-Manadżer ryzyka
 • e-Ochrona danych osobowych

czytaj dalej>>


audyt wewnętrzny ISO szkolenia

SZKOLENIA ISO –  OTWARTE

Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę szkoleń w kilku miastach. Szkolenia dla audytorów wewnętrznych są 2-dniowe. Istnieje jednak możliwość udziału w 3 dniu i uzyskania dodatkowo certyfikatu pełnomocnika. Uczestnicy biorą udział w zajęciach warsztatowych, podczas których samodzielnie przygotowują pytania audytowe, osobiście audytują i są audytowani, wypełniają dokumentację i zapoznają się z obowiązkami audytorów.

W harmonogramie szkoleń otwartych proponujemy:

 • Audytor/pełnomocnik ISO 9001, ISO 14001,
 • Audytor/pełnomocnik ISO 17025, ISO 13485,
 • Audytor/pełnomocnik ISO 27001, ISO 20000-1,
 • Audytor/pełnomocnik ISO 22301,
 • Audytor/pełnomocnik ISO 28001.

czytaj dalej>>


SZKOLENIA ISO – ZAMKNIĘTE

Przygotujemy dla Państwa ofertę przeprowadzenia szkolenia audytorów wewnętrznych dopasowaną do indywidualnych potrzeb. Organizujemy szkolenia w całej Polsce dla grup od 2 do kilkudziesięciu osób.

Proponujemy moduły:

 • zarządzanie procesami,
 • interpretacja wymagań norm,
 • przygotowanie i przeprowadzenie audytu,
 • komunikacja interpersonalna podczas audytu.

Trenerzy mogą przygotować szkolenie na bazie Państwa działalności i dokumentacji.

Prowadzimy również szkolenia audytorów wewnętrznych zintegrowanych systemów zarządzania, np. ISO 9001 z ISO 14001, PN-EN 18001/OHSAS, ISO 20000-1 i ISO 27001.

zapytaj o szkolenie>>

 

SZKOLENIA DOSKONALĄCE POZIOM ZAAWANSOWANY


audyt wewnętrzny warsztaty

WARSZTATY DEDYKOWANE

Szkolenie podstawowe to dopiero pierwszy krok w zdobywaniu kwalifikacji audytora wewnętrznego. Osoby, które zaczęły audytować mają często pytania i wątpliwości dotyczące interpretacji wymagań normy, stosowanych technik audytowania, radzenia sobie z „trudnym audytowanym”. Dlatego zaleca się po kilku miesiącach zorganizowanie warsztatu doskonalącego. Możemy przygotować dla Państwa warsztat jedno, dwu lub trzydniowy o tematyce odpowiadającej potrzebom Państwa audytorów wewnętrznych.

Najczęściej zamawiane moduły to:

 • przypomnienie interpretacji norm,
 • audyt zarządzania procesami,
 • analiza ryzyka w audycie procesu,
 • identyfikacja działań korygujących,
 • doskonalenie komunikacji interpersonalnej pomiędzy audytorem a audytowanym.

 


SZKOLENIA Z AKREDYTACJĄ IRCA

Auditor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 oraz Auditor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 to dwa prestiżowe szkolenia, uznane w „świecie jakości”. Zajęcia prowadzą audytorzy jednostki certyfikującej BSI. Ta firma wystawia również certyfikat potwierdzający kwalifikacje audytora wiodącego. Zgłaszając się u nas na szkolenie uzyskujecie w tej samej cenie dostęp do szkoleń e-learningowych przygotowujących i ułatwiających zdanie egzaminu na Audytora Wiodącego

W celu sprawdzenia terminów szkoleń zapraszamy do harmonogramu. Z przyjemnością zorganizujemy również Państwu szkolenie zamknięte.

Obecnie oferujemy:


CYKLICZNE WARSZTATY OTWARTE

„TRUDNE AUDYTY”

Czy audytorzy wewnętrzny zawsze wiedzą, o co pytać podczas audytów wewnętrznych? Jeżeli poszukujecie Państwo nowej wiedzy potrzebnej do podwyższenia kompetencji audytorów lub potrzebujecie inspiracji to zapraszamy na otwarte warsztaty doskonalące. Poruszane zagadnienia są odpowiedzią na kierowane przez Państwa zapytania i wątpliwości związane z przeprowadzanymi w firmach audytami wewnętrznymi. Warsztaty prowadzone są przez doświadczonych trenerów i audytorów jednostek certyfikujących. Nieoceniona jest też wymiana doświadczeń z osobami, które również są audytorami wewnętrznymi.

Warsztaty organizowane są dwa razy w roku, dla audytorów wewnętrznych systemów ISO 9001 i ISO 27001. Omawiane moduły szkoleniowe z warsztatów możemy również przystosować do Państwa organizacji i przeprowadzić w formie szkolenia zamkniętego.

 

czytaj dalej>>