Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nauczenie uczestników szkolenia samodzielnego przygotowania się i przeprowadzenia audytów wewnętrznych na zgodność z wymaganiami normy PN – N 18001. Uczestnicy szkolenia wcielają się w rolę audytorów wewnętrznych. Każdy element szkolenia uzupełniony jest praktycznymi przykładami i ćwiczony z uczestnikami szkolenia, tak aby potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę w swoich organizacjach.

Ramowy program szkolenia:

  1. Zasady funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji.
  2. Omówienie wymagań normy PN – N 18001.
  3. Interpretacja wymagań – praca z normą.
  4. Metody pracy audytora wewnętrznego.
  5. Komunikacja podczas audytu.
  6. Układanie listy pytań audytowych.
  7. Przeprowadzenie audytów wewnętrznych.
  8. Raportowanie auditu.
  9. Egzamin.

Uczestnicy szkolenia

Na szkolenie zapraszamy kandydatów na audytorów wewnętrznych.

Certyfikaty

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia.

Cena: 1000,00 zł + 23% VAT

[cforms name=”Certyfikowany kurs audytora wewnętrznego ISO PN – N 18001″]