Cel szkolenia ISO 9001

Celem szkolenia ISO 9001 jest nauczenie uczestników szkolenia samodzielnego przygotowania się i przeprowadzenia audytów wewnętrznych na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001. Uczestnicy szkolenia wcielają się w rolę audytorów wewnętrznych. Każdy element szkolenia uzupełniony jest praktycznymi przykładami i ćwiczony z uczestnikami szkolenia, tak aby potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę w swoich organizacjach. Szkolenie bazuje na wytycznych dotyczących audytowania zgodnych z PN-EN ISO 19011.

Ramowy program szkolenia ISO 9001:

 1. Zasady działania systemu zarządzania jakością w organizacji.
 2. Podejście procesowe – rola właściciela procesu, zarządzanie procesami, ustalanie celów i wskaźników w procesie – identyfikacja procesów.
 3. Zapewnienie zasobów do planowanych działań w odniesieniu do personelu, infrastruktury i środowiska pracy.
 4. Wykonanie wyrobu i/lub usługi zgodnie z wymaganiami normy. Ocena i kontrolowanie wyników.
 5. Rola auditu wewnętrznego w ocenie i doskonaleniu systemu zarządzania jakością.
 6. Zadania i odpowiedzialność audytorów wewnętrznych.
 7. Omówienie pożądanych kwalifikacji i predyspozycji audytorów wewnętrznych.
 8. Elementy przygotowania się do przeprowadzenia auditu wewnętrznego.
 9. Metody prowadzenie auditu i zbierania próbek zgodne z PN-EN ISO 19011.
 10. Układanie listy pytań oceniających:
  a. Zarządzanie procesem
  b. Spełnienie wymagań normy
  c. Realizację zadań.
 11. Komunikacja interpersonalna – prezentacja i omówienie autorskiego filmu CDZ Meritum – „Scenki audytowe – z życia wzięte”.
 12. Przeprowadzenie w grupach auditów wewnętrznych – omówienie i wnioski.
 13. Opracowanie raportów z przeprowadzonych auditów wewnętrznych.
 14. Egzamin dla audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością.

Uczestnicy szkolenia ISO 9001

Na szkolenie ISO zapraszamy kandydatów na audytorów systemów zarządzania jakością.

Certyfikaty ISO 9001

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia.

Cena: 450,00 zł + 23% VAT

Zapisz się do Newslettera

Odbierz e-book "Poradnik krótko o komunikacji interpersonalnej podczas auditu wewnętrznego. Poradnik dla auditorów wewnętrznych"

Akceptuje politykę prywatności