Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nauczenie uczestników szkolenia samodzielnego przygotowania się i przeprowadzenia audytów wewnętrznych na zgodność z wymaganiami normy ISO 14001. Uczestnicy szkolenia wcielają się w rolę audytorów wewnętrznych. Każdy element szkolenia uzupełniony jest praktycznymi przykładami i ćwiczony z uczestnikami szkolenia, tak aby potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę w swoich organizacjach.

Ramowy program szkolenia:

 1. Wymaganiami normy ISO 14001.
 2. Analiza działalności organizacji i Identyfikacja aspektów środowiskowych oraz programy środowiskowe.
 3. Identyfikacja wymagań prawnych.
 4. Sterowanie operacyjne.
 5. Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na awarie.
 6. Przygotowanie audytorów wewnętrznych do realizacji zadań dotyczących audytowania systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami ISO 14001.
 7. Podstawy komunikacji interpersonalnej jako ważny element pracy audytora wewnętrznego.
 8. Część warsztatowa:
  1. wykonanie ćwiczeń związanych z metodami audytowania
  2. układanie listy pytań
  3. przeprowadzenie audytów wewnętrznych.
 9. Raportowanie audytu.
 10. Egzamin.

Uczestnicy szkolenia

Na szkolenie zapraszamy kandydatów na audytorów systemów zarządzania środowiskiem.

Certyfikaty

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia.

Cena: 450,00 zł + 23% VAT