Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nauczenie uczestników szkolenia samodzielnego przygotowania się i przeprowadzenia audytów wewnętrznych na zgodność z wymaganiami normy ISO 13485. Uczestnicy szkolenia wcielają się w rolę audytorów wewnętrznych. Każdy element szkolenia uzupełniony jest praktycznymi przykładami i ćwiczony z uczestnikami szkolenia, tak aby potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę w swoich organizacjach.

Ramowy program szkolenia:

  1. Omówienie wymagań normy ISO 13485.
  2. Interpretacja wymagań normy.
  3. Zadania audytora wewnętrznego.
  4. Podstawy Komunikacji interpersonalnej.
  5. Elementy skutecznego słuchania – omówienie filmu szkoleniowego.
  6. Metody pracy audytora.
  7. Przygotowanie do przeprowadzenia audytu.
  8. Przeprowadzenie audytów.
  9. Raportowanie audytu.
  10. Egzamin kończący szkolenie.

Uczestnicy szkolenia

Na szkolenie zapraszamy kandydatów na audytorów wewnętrznych.

Certyfikaty

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia.

Cena: 450,00 zł + 23% VAT