Certus Process Modeler


Certus Process Modeler jest narzędziem umożliwiającym szybkie opracowanie oraz nadzorowanie dokumentacji procesowej organizacji – zarówno w postaci graficznej – diagramów, ale również uzupełnionej o opisy słowne wszędzie tam, gdzie schemat graficzny wymaga uzupełnienia o opis. Dzięki aplikacji Certus cała dokumentacja może być udostępniana i przechowywana w postaci elektronicznej – w postaci portalu internetowego – dzięki czemu koszt związany z dostępem do niej dla wielu użytkowników jest zerowy.

Modelowanie i poprzedzające je dokumentowanie procesów jest bardzo ważnym elementem tzw. zarządzania procesowego na każdym szczeblu funkcjonowania organizacji.

Dokumentowanie, to najkrócej mówiąc, wyodrębnienie wszystkich procesów występujących w organizacji, ustalenie powiązań między nimi oraz, w przypadku przyjętej przez nas metodyki, wprowadzenie podziału na procesy zarządzania, główne oraz pomocnicze.

Modelowanie jest krokiem następnym. Polega ono na prowadzeniu analizy i symulacji procesów biznesowych. Wszystko po to aby móc łatwiej i szybciej dopasowywać się do zmieniającej się sytuacji na rynku.

Bazując na własnych doświadczeniach, nabytych w trakcie wielu wdrożeń systemów zarządzania, dla których podstawą są procesy, zaprojektowaliśmy i stworzyliśmy aplikację Certus Process Modeler, łączącą modelowanie procesów w postaci graficznych diagramów z informacjami uzupełniającymi – opisami słownymi poszczególnych zadań,opisem uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych uczestników procesu w ramach konkretnych zadań. Dodatkowo aplikacja oferuje możliwość publikowania całości modelu procesowego w postaci interaktywnych stron internetowych

Aplikacja ta przeznaczona jest dla organizacji, które:

  • zamierzają opisać swoje procesy w związku ze zmianami zachodzącymi w organizacji
  • są na etapie przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pod kątem wyboru systemu informatycznego – aplikacja umożliwia na etapie dokumentowania procesów gromadzenie również konkretnych wymagań dotyczących systemu informatycznego na wielu poziomach szczegółowości, a następnie zebranie tych wymagań w postaci jednego ich zbioru.

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM zapewnia również program konsultacji i szkoleń prowadzonych w autoryzowanych ośrodkach szkoleniowych lub u Państwa w firmie. Zajęcia z profesjonalnymi trenerami i doradcami prowadzone są w zależności od specyfiki firmy oraz wymagań i poziomu słuchaczy.

Szkolenia przyspieszają wdrożenie i obniżają jego koszty przez:

  • Ułatwienie projektantom rozpoczęcia pracy z programem,
  • Nauczenie użycia go w prosty i nieskomplikowany sposób zgodnie z jego przeznaczeniem,
  • Wyrobienie prawidłowych nawyków pracy bez straty czasu na poszukiwanie rozwiązania w programie.

 

Wymagania

Komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 95/98/2000/XP, oraz opcjonalnie serwer WWW/intranetowy do publikacji dokumentacji ISO w postaci stron HTML.

Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji na temat wsparcia informatycznego prosimy o kontakt przy pomocy formularza lub na adres certus@centrum-doskonalenia.pl