Nowe szkolenie e-learningowe z wymagań normy ISO 45001 już dostępne- zapraszamy!

Szanowni Państwo, Udostępniliśmy szkolenie e-learningowe z wymagań normy ISO 45001. Skierowane jest do osób chcących wdrożyć lub dostosować już wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy do wymagań zaktualizowanej normy. Norma ta zastępuje standard PN-N 18001. Od dnia opublikowania, czyli 12.03.2019 roku rozpoczął się okres dostosowawczy dla wdrożonych już systemów. Czas na dostosowanie do wymagań nowej […]

read more

Platform RODO Ruszyła

Z przyjemnością informujemy o zakończeniu projektu mającego na celu opracowanie platformy zmieniającej sposób świadczenia usług w zakresie doradztwa dotyczącego spełnienia wymogów przepisów prawa związanych z RODO. Platforma powoli Państwu na: – opracowanie dokumentacji dostosowanej do wielkości i branży organizacji, – zastosowanie koniecznych formularzy, – powiadamianie i kontakt z pracownikami, – prowadzenie wymaganych prawem rejestrów, – […]

read more

BUR – dofinansowania szkoleń i doradztwa

Szanowni Państwo, jeśli jesteście zatrudnieni w mikro, małej lub średniej firmie możecie skorzystać z oferowanych przez nas szkoleń lub konsultacji. Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM jest członkiem BUR – BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH – ogólnodostępnej , bezpłatnej bazy ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach m.in.: szkoleniach – otwartych i dedykowanych, warsztatach, doradztwie, e-learningu. Zgodnie z założeniami […]

read more

Platforma RODO – projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Przedmiotem projektu jest opracowanie platformy wspierającej działalność Wnioskodawcy polegającej na świadczeniu usługi doradczej w zakresie dostosowania stosowanych praktyk do obowiązującego w Polsce od 25 maja 2018r. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO). Platforma będzie służyła Wnioskodawcy zautomatyzowaniu jego działań w zakresie doradztwa, ponieważ dzięki swoim funkcjonalnościom w przyjazny sposób przeprowadzi klienta przez nowe przepisy, przygotuje odpowiednią dokumentację oraz konieczne zmiany w postępowaniu w przedsiębiorstwie, co znacząco zmniejszy ilość czasu, który musiałby być poświęcony przez wyznaczonego do tych zadań pracownika Wnioskodawcy. Dzięki zastosowaniu inteligentnych technologii, platforma będzie mogła proponować pakiet materiałów edukacyjnych i zestawy gotowych, częściowo uzupełnionych formularzy i dokumentów, [...]

read more

Inspektor ochrony danych osobowych wg RODO

Inspektor ochrony danych osobowych wg RODO Od 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy europejskie z zakresu ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich (RODO). Przepisy te nakładają na administratorów danych osobowych (ADO) nowe obowiązki […]

read more

Szkolenie e-learningowe RODO – nowe szkolenie dla pracowników!

RODO – e-Ochrona Danych Osobowych – kurs podstawowy dla pracowników jest już dostępny w sklepie http://www.e-doskonalenie.pl/product.php?id_product=104 Po przejściu materiału oraz zdaniu egzaminu otrzymają Państwo certyfikat, potwierdzające nabyte kwalifikacje. Zapraszam do zapoznania się z pozostałymi, opracowanymi przez naszych specjalistów, szkoleniami z zakresu ochrony danych osobowych.  

read more

Dostosowanie systemu zarządzania jakością do wymagań normy PN ISO 9001:2015

Omówienie genezy wprowadzonych zmian, architektura wysokiego poziomu. Przedstawienie wymagań normy ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany. Omówienie wpływu zmian oraz praktycznych sposobów ich wprowadzenia do istniejącego systemu zarządzania jakością: kontekst, zakres systemu, przywództwo, ryzyko i szanse, udokumentowana informacja. Dlaczego trzeba zarządzać ryzykiem? Działanie oparte na zarządzaniu ryzykiem. Co to jest ryzyko? Rodzaje ryzyka i obszary […]

read more

Szybkie i sprawne dostosowanie do ISO 9001:2015

06 lipca 2016 została wydana Polska Norma PN-EN ISO 9001:2015-10 wprowadzająca normę ISO 9001:2015 i zastępująca poprzednie wydanie PN-EN ISO 9001:2009. Zgodnie z nowym sposobem numeracji norm przyjętym w Polskim Komitecie Normalizacyjnym PKN w nazwie normy pozostaje oryginalny rok wydania czyli 2015. Okres przejściowy dla firm posiadających systemy zarządzania jakością wg poprzedniego wydania normy kończy […]

read more

Szkolenie e-learningowe zmiany w ISO 9001:2015

Zmiany w ISO 9001:2015 Pierwsze w Polsce szkolenie e-learningowe omawiające zmiany w najnowszym wydaniu normy ISO 9001:2015! Nasze szkolenie zostało przygotowane przez zespół doświadczonych trenerów i konsultantów firmy Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum. Szkolenie zawiera interpretacje wymagań, opis zmian i liczne przykłady i podpowiedzi. Dla kogo? Szkolenie skierowane jest do osób, które: pełnią lub będą pełniły […]

read more

ISO 9001:2015 została wydana!

No i stało się! Nowe wydanie normy ISO 9001:2015 zostało opublikowane przez ISO (Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Nowe wydanie normy ISO 9001:2015 rozpoczyna okres przejściowy, który zgodnie z zapowiedziami, będzie trwał 3-lata. Organizacje posiadające wdrożony system zarządzania jakością wg starej normy ISO 9001:2008 (PN ISO/IEC 9001:2009) powinny wykorzystać ten czas na dostosowanie wdrożonego systemu ISO 9001 […]

read more
Pokazuje 1 to 10 z 136 wyników