BUR – dofinansowania szkoleń i doradztwa

Szanowni Państwo, jeśli jesteście zatrudnieni w mikro, małej lub średniej firmie możecie skorzystać z oferowanych przez nas szkoleń lub konsultacji. Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM jest członkiem BUR – BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH – ogólnodostępnej , bezpłatnej bazy ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach m.in.: szkoleniach – otwartych i dedykowanych, warsztatach, doradztwie, e-learningu. Zgodnie z założeniami […]

read more

Platforma RODO – projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Przedmiotem projektu jest opracowanie platformy wspierającej działalność Wnioskodawcy polegającej na świadczeniu usługi doradczej w zakresie dostosowania stosowanych praktyk do obowiązującego w Polsce od 25 maja 2018r. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO). Platforma będzie służyła Wnioskodawcy zautomatyzowaniu jego działań w zakresie doradztwa, ponieważ dzięki swoim funkcjonalnościom w przyjazny sposób przeprowadzi klienta przez nowe przepisy, przygotuje odpowiednią dokumentację oraz konieczne zmiany w postępowaniu w przedsiębiorstwie, co znacząco zmniejszy ilość czasu, który musiałby być poświęcony przez wyznaczonego do tych zadań pracownika Wnioskodawcy. Dzięki zastosowaniu inteligentnych technologii, platforma będzie mogła proponować pakiet materiałów edukacyjnych i zestawy gotowych, częściowo uzupełnionych formularzy i dokumentów, [...]

read more

Inspektor ochrony danych osobowych wg RODO

Inspektor ochrony danych osobowych wg RODO Od 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy europejskie z zakresu ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich (RODO). Przepisy te nakładają na administratorów danych osobowych (ADO) nowe obowiązki […]

read more

Szkolenie e-learningowe RODO – nowe szkolenie dla pracowników!

RODO – e-Ochrona Danych Osobowych – kurs podstawowy dla pracowników jest już dostępny w sklepie http://www.e-doskonalenie.pl/product.php?id_product=104 Po przejściu materiału oraz zdaniu egzaminu otrzymają Państwo certyfikat, potwierdzające nabyte kwalifikacje. Zapraszam do zapoznania się z pozostałymi, opracowanymi przez naszych specjalistów, szkoleniami z zakresu ochrony danych osobowych.  

read more

Dostosowanie systemu zarządzania jakością do wymagań normy PN ISO 9001:2015

Omówienie genezy wprowadzonych zmian, architektura wysokiego poziomu. Przedstawienie wymagań normy ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany. Omówienie wpływu zmian oraz praktycznych sposobów ich wprowadzenia do istniejącego systemu zarządzania jakością: kontekst, zakres systemu, przywództwo, ryzyko i szanse, udokumentowana informacja. Dlaczego trzeba zarządzać ryzykiem? Działanie oparte na zarządzaniu ryzykiem. Co to jest ryzyko? Rodzaje ryzyka i obszary […]

read more

Szybkie i sprawne dostosowanie do ISO 9001:2015

06 lipca 2016 została wydana Polska Norma PN-EN ISO 9001:2015-10 wprowadzająca normę ISO 9001:2015 i zastępująca poprzednie wydanie PN-EN ISO 9001:2009. Zgodnie z nowym sposobem numeracji norm przyjętym w Polskim Komitecie Normalizacyjnym PKN w nazwie normy pozostaje oryginalny rok wydania czyli 2015. Okres przejściowy dla firm posiadających systemy zarządzania jakością wg poprzedniego wydania normy kończy […]

read more

Szkolenie e-learningowe zmiany w ISO 9001:2015

Zmiany w ISO 9001:2015 Pierwsze w Polsce szkolenie e-learningowe omawiające zmiany w najnowszym wydaniu normy ISO 9001:2015! Nasze szkolenie zostało przygotowane przez zespół doświadczonych trenerów i konsultantów firmy Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum. Szkolenie zawiera interpretacje wymagań, opis zmian i liczne przykłady i podpowiedzi. Dla kogo? Szkolenie skierowane jest do osób, które: pełnią lub będą pełniły […]

read more

ISO 9001:2015 została wydana!

No i stało się! Nowe wydanie normy ISO 9001:2015 zostało opublikowane przez ISO (Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Nowe wydanie normy ISO 9001:2015 rozpoczyna okres przejściowy, który zgodnie z zapowiedziami, będzie trwał 3-lata. Organizacje posiadające wdrożony system zarządzania jakością wg starej normy ISO 9001:2008 (PN ISO/IEC 9001:2009) powinny wykorzystać ten czas na dostosowanie wdrożonego systemu ISO 9001 […]

read more

Nowe wydanie normy ISO 14001:2015 zostało opublikowane!

15 września Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna opublikowała najnowsze wydanie normy ISO 14001:2015 System zarządzania środowiskowego. Norma ISO 14001:2015 została w istotny sposób przebudowana w celu dostosowania do wytycznych z Aneksu SL – wytycznych narzucających jednolitą strukturę norm dotyczących systemów zarządzania. Najważniejszymi zmianami w nowym wydaniu ISO 14001:2015 są: wymóg uwzględnienia zarządzania środowiskowego jako części strategii organizacji […]

read more

Nowelizacja normy ISO 9001:2015

Wrzesień 2015 roku był miesiącem publikacji znowelizowanej normy ISO 9001. Wprawdzie zawsze przy takich zmianach organizacje mają okres przejściowy, dający czas na dostosowanie swoich systemów do nowych wymagań, ale warto już teraz zacząć o nich Państwa informować. Uważam, że zmiany zdecydowanie łatwiej będzie przyswoić osobom, które znają normę ISO 27001 – system zarządzania bezpieczeństwem informacji. […]

read more
Pokazuje 1 to 10 z 134 wyników