Kim jest audytor wewnętrzny ?

Przygotowując ofertę zadbaliśmy o to, by każdy z naszych Klientów miał możliwość efektywnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoich pracowników. Jednym z niezbędnych specjalistów – szczególnie dla podmiotów decydujących się na wdrożenie nowych standardów określających politykę działania firmy – jest audytor wewnętrzny ISO. Wykwalifikowany ekspert, doskonale zaznajomiony przede wszystkim z aktualnymi zmianami w obszarze norm, znający procedury ich wdrażania oraz monitorowania przebiegu zmian, pozwoli zadbać o płynny przebieg wszelkich modyfikacji organizacyjnych. Okaże się nieocenionym wsparciem – specjalistą pomagającym w nadzorowaniu prawidłowego rozwoju firmy. Dlatego też zachęcamy do uczestniczenia w organizowanych przez nas seminariach. Jesteśmy przekonani, że merytorycznie przygotowany do swojej pracy pełnomocnik ISO, będzie służył Państwa firmie zarówno swoją wiedzą teoretyczną, jak i umiejętnościami praktycznymi.

Opis szkolenia:

Wszystkie organizowane i przeprowadzane przez nas szkolenia opierają się na autorskim programie doświadczonych trenerów oraz konsultantów. Celem szkoleń jest zapoznanie ich uczestników z zakresem obowiązków oraz odpowiedzialnością, z którą w swojej codziennej pracy mierzyć się musi audytor wewnętrzny ISO lub pełnomocnik ISO. Program kursów obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, wprowadzające uczestników w tematykę identyfikowania procesów oraz przeprowadzania rzetelnych kontroli. Kursanci mogą również zapoznać się z metodologią zarządzania jakością.
Dzięki bogatej wiedzy oraz doświadczeniu zawodowemu naszych trenerów, każdy punkt realizowanego programu wzbogacany jest praktycznymi przykładami obrazującymi zastosowanie konkretnych metod lub rozwiązań. Pragniemy, by dzięki temu uczestnicy nie tylko zdobyli nową wiedzę, ale również umieli ją wykorzystać w codziennej pracy.
Wszystkie nasze szkolenia opieramy na standardach określonych normą PN-EN ISO 19011. Dbamy, by wymianie wiedzy towarzyszyła również aktywizacja uczestników, pozwalająca dzielić się doświadczeniem zawodowym.

Adresaci szkolenia:

 • Kandydaci na audytorów wewnętrznych,
 • Kandydaci na pełnomocników systemów zarządzania jakością.

Cele szkolenia:

 • poznanie zasad funkcjonowania systemu zarządzania jakością,
 • zrozumienie wymagań normy ISO 9001:2015,
 • zapoznanie z procesem audytowania, zakresem obowiązków i odpowiedzialności audytora, zgodnymi z wytycznymi zawartymi w PN-EN ISO 19011,
 • zapoznanie uczestników z procesem doskonalenia systemu zarządzania jakością,
 • praktyczne przeprowadzenie przeglądu zarządzania i opracowanie raportu,
 • omówienie możliwych rozwiązań przy dostosowywaniu istniejącego systemu zarządzania jakością do wymagań znowelizowanego standardu,
 • omówienie zasad i kryteriów wyboru jednostki certyfikującej.

Ramowy program szkolenia:

BLOK 1 – system zarządzania jakością

 1. Zasady działania systemu zarządzania jakością w organizacji – nowość -Architektura Wysokiego Poziomu
 2. Podstawy, modele i terminologia w normie ISO 9001:2015.
 3. Ustalanie stron zainteresowanych i kontekstu organizacji.
 4. Przywództwo i zaangażowanie w systemie. Polityka jakości, odpowiedzialność i kompetencje.
 5. Planowanie systemu zarządzania jakością z uwzględnieniem ryzyka i możliwości.
 6. Warsztaty z analizy ryzyka – przedstawienie metodyki i formularzy.
 7. Zapewnienie zasobów do planowanych działań w odniesieniu do personelu, infrastruktury i środowiska pracy.
 8. Planowanie operacyjne i kontrola.
 9. Projektowanie, produkcja, świadczenie usług.
 10. Postępowanie z niezgodnościami.
 11. Monitorowanie, pomiar, analiza i ocena.

BLOK 2 – audyt wewnętrzny

 1. Rola audytu wewnętrznego w ocenie i doskonaleniu systemu zarządzania jakością.
 2. Zadania i odpowiedzialność audytorów wewnętrznych.
 3. Omówienie pożądanych kwalifikacji i predyspozycji audytorów wewnętrznych.
 4. Elementy przygotowania się do przeprowadzenia audytu wewnętrznego.
 5. Metody prowadzenia audytu i zbierania próbek zgodne z PN-EN ISO 19011.
 6. Układanie listy pytań oceniających:
  a. Zarządzanie procesem
  b. Spełnienie wymagań normy
  c. Realizację zadań.
 7. Komunikacja interpersonalna – prezentacja i omówienie autorskiego filmu CDZ Meritum – „Scenki auditowe – z życia wzięte
 8. Przeprowadzenie w grupach audytów wewnętrznych – omówienie i wnioski
 9. Opracowanie raportów z przeprowadzonych audytów wewnętrznych.

BLOK 3 – zadania pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością

 1. Zadania i zakres obowiązków pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością.
 2. Etapy wdrożenia systemu zarządzania – praktyczne porady.
 3. Przygotowanie, przeprowadzanie i raportowanie przeglądu zarządzania.
 4. Wymagane zmiany przy dostosowaniu systemu do wymagań znowelizowanej normy.
 5. Współpraca z jednostką certyfikującą.
 6. „Egzamin dla audytorów wewnętrznych/pełnomocników systemu zarządzania jakością.

Uczestnicy kursu otrzymują:

Cena: 900,00 zł + 23% VAT/ osoba

[cforms name=”Audytor wewnętrzny-Pełnomocnik ISO 9001:2015″]