Szkolenie jest kontynuacją szkolenia „Dostosowanie do ISO 9001:2015”, lub mogą w nim uczestniczyć osoby zapoznane z wymaganiami normy ISO 9001:2015

Ramowy program szkolenia:

 1. Rola audytu wewnętrznego w ocenie i doskonaleniu systemu zarządzania jakością.
 2. Zadania i odpowiedzialność audytorów wewnętrznych.
 3. Omówienie procedury przeprowadzania audytu wewnętrznego.
 4. Przygotowania się do przeprowadzenia audytu wewnętrznego.
 5. Metody prowadzenia audytu i zbierania próbek zgodne z PN-EN ISO 19011.
 6. Układanie listy pytań oceniających:
  • zarządzanie procesem
  • zgodność z wymaganiami normy
  • zarządzanie ryzykiem.
 7. Komunikacja interpersonalna – prezentacja i omówienie autorskiego filmu CDZ Meritum – „Scenki auditowe – z życia wzięte”.
 8. Przygotowanie się w grupach do przeprowadzenia audytów – praca z normą.
 9. Przeprowadzenie w grupach audytów wewnętrznych – omówienie i wnioski.
 10. Opracowanie raportów z przeprowadzonych audytów wewnętrznych.
 11. Uruchamianie działań korygujących.

Certyfikat:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat Audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością.

 

Koszt:

Koszt  1-dniowego szkolenia : 600,00 zł + 23% VAT/ osoba

Koszt za 2 dni szkolenia (uczestniczenie w szkoleniu „Dostosowanie do ISO 9001:2015”): 1000,00 zł + 23% VAT/ osoba

[cforms name=”Audytor wewnętrzny ISO 9001:2015″]