PROMOCJA:

Szkolenie + kurs e-learningowe „Ochrona danych osobowych″
teraz tylko 800 zł netto /osobę

W związku z obowiązkiem prowadzenia audytu wewnętrznego
w zakresie bezpieczeństwa informacji na podstawie
przepisów rozporządzenia  Rady Ministrów
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań
dla systemów teleinformatycznych
z dnia 12 kwietnia 2012 roku /Dz.U. Nr 0, poz. 526/
oferujemy Państwu udziału w szkoleniu:

„Audytor wewnętrzny 

System zarządzania usługami IT

ISO 20000-1″

SZKOLENIA DEDYKOWANE:

Specjalne ceny dla administracji publicznej!

UCZESTNICY:• audytorzy systemu bezpieczeństwa informacji,

• konsultanci,

• profesjonaliści z dziedziny technologii informatycznych

CEL:

• omówienie wymagań standardów,

• audytowanie systemów zgodnie z wymaganiami norm,

• przedstawienie technik audytowania,

• praktyczne przeprowadzenie audytów w grupach,

• raportowanie wyników audytu.

CERTYFIKATY:

Audytora wewnętrznego ISO 20000-1

Aby zapisać się na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższego formularza: