PROMOCJA:

Szkolenie + poradnik w postaci e-booka
„18 kroków wdrożenia PN-EN 18001”
teraz tylko 2 100 zł netto

CEL:
• przygotowanie do fachowego prowadzenia auditów systemów zarządzania BHP,
• identyfikacja potencjalnych zagrożeń – źródeł wypadków i strat,
• poprawa efektywności zarządzania ryzykiem,
• inspiracja do kreowania i implementowania rozwiązań wpływających na wzrost „kultury pracy”

UCZESTNICY:
• kandydaci na auditorów wiodących BHP,
• osóby wdrażających i nadzorujących BHP.

MIEJSCE:

BSI Group Polska
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa

TERMIN:

13-17 maj 2013r.

Szkolenie trwa 5 dni

CERTYFIKATY:

„Auditor wiodący systemu zarządzania BHP wg PN-N-18001/OHSAS 18001”
wystawia jednostka certyfikująca BSI Group Polska

Aby zapisać się na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższego formularza: