Wewnętrzny System Kontroli (WSK)

Łączy je to, iż wymienione kamera jak i układ zraszania, jako produkty zostały umieszczone w załączniku do Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw, i są tam zakwalifikowane jako towary podwójnego zastosowania.

Kto o tym wie?

Ten, kto nie mógł wysłać towaru klientowi, bo zatrzymano go na granicy lub ten, kto monitoruje przepisy prawne.

Dlaczego poruszam ten temat?

Z racji szkoleń i konsultacji mam okazję rozmawiać z pracownikami różnych branż, dużych i małych organizacji. Powszechnie daje się zauważyć problem braku znajomości prawa, nie tylko europejskiego ale również polskiego. Przytoczona powyżej ustawa (oraz kilka rozporządzeń) dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy cokolwiek eksportują (materiały, elektronika, komputery, telekomunikacja itd.). Przed wysłaniem towaru, technologii czy realizacją usługi (np. szkolenie dla klienta z technologii) w innym kraju powinniśmy sprawdzić, czy to, co sprzedajemy nie zostało wymienione w opasłych załącznika do ustawy (prawie 200 stron) i czy nie potrzebujemy stosownego zezwolenia. Oczywiście jak trzeba dostać zezwolenie to je otrzymamy z Departamentu Kontroli Eksportu, ale najpierw musimy do składanego wniosku załączyć kopię certyfikatu WSK (Wewnętrzny System Kontroli), który możemy wdrożyć, gdy mamy ISO 9001. Łatwo, więc policzyć ile czasu nam zajmą przygotowania do wysyłki. Nawet, jeżeli nie potrzebujemy zezwolenia, bo wywozimy towar w obrębie Wspólnoty, ale figuruje on w załączniku, musimy odpowiednio ewidencjonować dokumenty związane z transakcją, co szczegółowo precyzuje kolejne Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy i może być skontrolowane przez uprawnione organy państwowe.

Jest to jeden z przykładów, jak nieznajomość prawa może zaszkodzić naszemu przedsiębiorstwu oraz prezesowi (odpowiedzialność karna do 10 lat więzienia).

Niestety prawdą jest, że bieżące monitorowanie przepisów prawa zarówno europejskiego
jak i polskiego graniczy z cudem (sama WSK ok. 400 aktów prawnych). Codziennie ukazuje się od kilku do kilkunastu nowelizacji lub nowych aktów (zapowiedzi są, że będzie ich jeszcze więcej niż dotychczas). Dlatego, aby Państwu pomóc, wprowadzamy nową usługę – Centrum dla prawa. Prowadzimy bazę oraz codziennie aktualizujemy zmiany w prawie polskim i europejskim, w kilku modułach. Obecnie oferujemy Państwu moduł WSK. Za niewielkie pieniądze chcemy pozbawić Państwa często wielkiego problemu. Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie zapytania.

Już niedługo przekażemy Państwo kolejne moduły: ochrona środowiska, spółki, gospodarka, rolny, spożywczy, morski, finansowy.

Osoby posiadające WSK informuję, iż ukazało się Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy dot. urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz.U.171, poz. 1060). Obowiązuje od 01.10.2008r.

Share this Post!

About the Author : admin