Trudne audyty

Czy audytorzy wewnętrzni zawsze wiedzą, o co pytać podczas audytów wewnętrznych?

Jak wyglądają audyty przeprowadzane po raz piąty przez tego samego audytora, u tej samej osoby?

Sposób przeprowadzania audytów wewnętrznych możemy podzielić na dwie grupy. Na podział ten ma wpływ to, jak traktowany jest system zarządzania przez kierownictwo organizacji. Są firmy, w których uważany jest jako narzędzie zarządzania a audyty wewnętrzne jako źródło informacji o możliwych usprawnieniach. Kandydat na audytora został odpowiednio wybrany i zagwarantowano mu potrzebne szkolenia.

Są jednak i te pozostałe firmy, w których audyty są przeprowadzane bardziej na potrzeby realizacji planu audytów niż na pomoc w zarządzaniu. Dodatkowo nacisk położony przez pełnomocnika na sprawdzanie zgodności z wymaganiami normy hamuje procesy „logicznego myślenia” podczas przeprowadzania audytu. Audytor koncentruje się najpierw na sprawdzeniu czy procedura jest realizowana, przy czym nie zmieniła się ona od 5 lat, a następnie zadaje kilka pytań, tych samych jak co roku. Za taki stan nie możemy oczywiście winić tylko audytora. Jako główną przyczynę można wskazać słabe zrozumienie zasad funkcjonowania wdrażanych systemów zarządzania. Nawet jeżeli traktowane są jako narzędzie do zarządzania to tylko w obszarze uporządkowania prowadzonej działalności, procedur, instrukcji a nie jako narzędzie mogące służyć do doskonalenia. To natomiast prowadzi do tego, że edukacja audytorów kończy się niestety na szkoleniach realizowanych tylko podczas wdrażania systemu.

Abyśmy chcieli czerpać korzyści z przeprowadzanych audytów a przez to wdrożonych systemów, audytorzy powinni mieć zapewniony dostęp do wiedzy nie tylko w zakresie stosowanych w firmie procedur czy wymagań normy ale również do:

  • rozwiązań stosowanych w innych organizacjach,
  • umiejętności analizowania procesów pod kątem możliwych usprawnień,
  • wyszukiwania zagrożeń mogących zakłócić działanie organizacji,
  • tendencji w rozwoju systemów zarządzania,
  • tzw. „miękkich” umiejętności przeprowadzania audytów.

Na rynku rozszerza się oferta szkoleń dla audytorów. Można korzystać ze szkoleń i warsztatów otwartych, zamkniętych ale również ze szkoleń e-learningowych. Jest to nowa forma, doskonała np. do szybkiego przeszkolenia audytorów, odświeżenia ich wiedzy. Są to praktyczne i tanie szkolenia a zdobytą wiedzę teoretyczną również można przećwiczyć podczas warsztatów.

Jeżeli natomiast poszukujecie Państwo nowej wiedzy do podwyższenia kompetencji praktykujących już audytorów wewnętrznych lub potrzebujecie dla nich inspiracji to zapraszamy na otwarte warsztaty do Kazimierza. Odbędą się one w ramach wprowadzonego przez Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum Programu Rozwoju Audytorów. Zaplanowane w programie warsztatów zagadnienia są odpowiedzią na kierowane, pod adres sos@centrum-doskonalenia.pl zapytania i wątpliwości związane z przeprowadzanymi w swoich firmach audytami wewnętrznymi. Warsztaty prowadzone są przez doświadczonych trenerów i audytorów jednostek certyfikujących. Podczas tych szkoleń nieoceniona jest wymiana doświadczeń między uczestnikami, którzy również są audytorami wewnętrznymi lub pełnomocnikami.

Share this Post!

About the Author : admin