Sprawozdanie z XIV Zjazdu Klubu Doskonalenia Zarządzania

„Jakość to sposób myślenia, który powoduje, że stosuje się i bez przerwy poszukuje najlepszych rozwiązań”

Edward Deming

12 maja br. w Centrum Konferencyjnym PIAP w Warszawie, odbył się XIV Zjazd Klubu Doskonalenia Zarządzania.

W spotkaniu udział wzięli nowi i stali członkowie Klubu oraz przedstawiciele patronów merytorycznych Klubu – SGS, TÜV NORD oraz po raz pierwszy przedstawiciel jednostki certyfikującej ISOQAR.

Każdy zjazd klubowy poświęcony jest rozważaniom nad praktycznymi aspektami systemów zarządzania. Ten zatytułowaliśmy „Jakość w praktyce”.

Rozpoczął Dyrektor firmy certyfikującej – ISOOQAR CEE Sp. z o.o. Paweł Dąbrowski. Mieliśmy okazję oczami auditora zewnętrznego przyjrzeć się „grzechom” w systemach zarządzania. Najczęściej przytaczanymi grzechami były: brak orientacji na klienta, wynikający często z braku strategii przedsiębiorstwa oraz brak podejścia procesowego przekładającego się na niedoskonałe zarządzania zarządzanie operacyjne w organizacji.

Uczestnicy zjazdu bardzo wysoko ocenili drugą prezentację „Poznaj swoje prawa”. Prowadzący – Pan Tomasz Kloze – auditor zewnętrzny, szczegółowo omówił wymagania, jakie powinni stawić klienci auditorom jednostek certyfikujących. Klienci zlecający przeprowadzenie auditu powinni domagać się aby auditor:

 • miał doświadczenie w audytowaniu w danej branży,
 • miał wiedzę , która pozwoli na kompleksowe spojrzenie na rozwiązania systemowe,
 • potrafił współpracować z audytowanymi,
 • miał wiedzę, która pozwoli na ocenę efektywności stosowanych rozwiązań i przedstawienie propozycji doskonalenia.

Należy pamiętać o tym, iż zawsze można poprosić o cv proponowanego przez jednostkę certyfikującą auditora, w celu sprawdzenia jego kwalifikacji. To natomiast po to, aby podczas auditu mieć do dyskusji partnera potrafiącego wskazać realne zagrożenia i możliwości doskonalenia prowadzonego biznesu.

Kolejny temat poruszony na Zjeździe to bezpieczeństwo danych osobowych. Gościliśmy Pana Piotra Grudzińskiego – Eksperta Zewnętrznego ds. Ochrony Danych Osobowych. Pan Grudziński w swoim wystąpieniu wskazał regulacje prawne dotyczące tworzenia i posługiwania się zbiorami danych osobowych oraz pojedynczymi danymi. Teoria została poparta praktycznymi przykładami.

Druga część Zjazdu zaczęła się nietypowo. Po raz pierwszy w Klubie odbyło się spotkanie autorskie. Gościem była Pani Prof. Katarzyna Szczepańska – autorka książki „TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi”. Podczas panelu dyskusyjnego poruszony został temat roli pracowników w tworzeniu jakości i wartości produktów oraz ich wpływu na osiągane przez przedsiębiorstwo wyniki.

Nie był to zwykły wykład. Wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na grupy zaangażowani w odpowiedzi na pytania postawione przez Panią Profesor. Wywołana w ten sposób dyskusja dotyczyła problemów:

 • braku mierników oceny poziomu kompetencji,
 • braku oceny efektywności szkoleń i innych form kształcenia,
 • braku silnego oddziaływania na zaangażowanie pracowników,
 • czy i dlaczego zarządzanie zasobami ludzkimi powinno być elementem systemu zarządzania jakością,
 • jakie mogą być kryteria auditu personalnego.

Najbardziej aktywni uczestnicy otrzymali książkę Prof. Szczepańskiej wraz z dedykacją.

Wystąpienie jednostki certyfikującej SGS poświęcone było przedstawieniu nowego standardu jakościowego. Mowa o Europejskiej normie EN 15838 CENTRA TELEFONICZNYCH KONTAKTÓW Z KLIENTAMI. Norma jest skierowana do organizacji obsługujących kontakty z klientami zleceniodawcy w jego imieniu, za pośrednictwem różnych kanałów komunikowania się, np.: call center, infolinie, help desk.

Ostatni temat spotkania dotyczył nowoczesnych form edukacji. Prezentacja odpowiedziała na pytania co to jest szkolenie e-learningowe, kiedy możemy je stosować, jakie korzyści wynikają dla firmy i uczestników e-szkoleń.

Zmiany jakich jesteśmy świadkami wymuszają transformację także procesu nauczania. Coraz częściej sięgamy po e-booki dostępne w sklepach internetowych odstawiając tradycyjną książkę . To samo dzieje się ze szkoleniami. Głównym założeniem dedykowanego e-szkolenia jest optymalne dostosowanie treści szkoleniowej do preferencji, gustów i praktyki biznesowej klienta.

Na tych rozważaniach zakończył się XIV już Zjazd Klubu. Przybyłym dziękujemy, że spędzili z nami ten dzień. Jednocześnie wszystkich zapraszamy na kolejne klubowe spotkanie.

Ten temat wyczerpał program XIV Zjazdu. Wypełniając na koniec spotkania ankietę klubowicze wskazali tematy, które wg nich powinny być omawiane na kolejnych zjazdach. Są to tematy związane z doskonaleniem systemu jak i własnych kompetencji, tj.:

 • zarządzanie biznesem a system zarządzania jakością,
 • rozwój kompetencji auditorów,
 • analiza ryzyka, szacowanie i zarządzanie ryzykiem,
 • pomiary, ocena skuteczności procesów,
 • trudne przypadki i sposoby ich rozwiązywania z perspektywy pełnomocnika,
 • ciekawe publikacje,

Ale również tematy bardzo szczegółowe:

 • dowody doskonalenia procesów,
 • ocena skuteczności i efektywności działań korygujących i zapobiegawczych,
 • formułowanie niezgodności przez auditora wewnętrznego,
 • identyfikacja działań doskonalących,
 • audyty dostawców.

Obiecujemy do kolejnych zjazdów włączyć zgłaszane przez Państwa tematy. Teraz jednak jak najszybciej postaramy się Państwa informować o zmianach jakie już wkrótce planowane są w normie ISO 9001. Dlatego zachęcam do śledzenia strony Klubu www.klub-doskonalenia.pl. Osoby zainteresowane większą ilością informacji oraz materiałów ze zjazdów zapraszamy do wstępowania do Klubu Doskonalenia Zarządzania. Tylko dla członków Klubu dostępne będą zarejestrowane kamerą nagrania ze zjazdów.

Anna Kowalkowska

Doradca Klienta
Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum Sp. z o.o.

Share this Post!

About the Author : admin