Nowe wydanie ISO 14001:2015

Nowe wydanie normy ISO 14001:2015 zostało opublikowane!

15 września Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna opublikowała najnowsze wydanie normy ISO 14001:2015 System zarządzania środowiskowego.
Norma ISO 14001:2015 została w istotny sposób przebudowana w celu dostosowania do wytycznych z Aneksu SL – wytycznych narzucających jednolitą strukturę norm dotyczących systemów zarządzania.
Najważniejszymi zmianami w nowym wydaniu ISO 14001:2015 są:

  • wymóg uwzględnienia zarządzania środowiskowego jako części strategii organizacji
  • przywództwo zamiast zaangażowania kierownictwa
  • działania operacyjne na rzecz ochrony środowiska
  • ocena wyników podjętych działań
  • cykl życia jako perspektywa podejmowania działań
  • lepsza komunikacja
  • udokumentowana dokumentacja zastępująca dokumenty i zapisy

Organizacje, w których funkcjonuje system zarządzania środowiskowego wg poprzedniego wydania normy (PN ISO 14001:2005) mają 3-letni okres przejściowy na dostosowanie się do wymagań nowego wydania normy. Certyfikaty te utracą ważność w 2018r.

 

Share this Post!

About the Author : admin