ISO 28000 System zarządzania bezpieczeństwem łańcucha– ułatwienie w uzyskaniu AEO (Authorised Economic Operator)

W 2008 roku ukazała się norma ISO 28000:2007 System zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw przeznaczona dla wszystkich organizacji biorących udział w procesie dostaw produktów, na każdym jego etapie:

 • począwszy od wyboru kontrahentów,
 • poprzez transport,
 • spedycję,
 • odprawy celne,
 • magazynowanie itp.

Nadrzędnym celem systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw wg ISO 28000 jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, poprzez wdrożenie i utrzymanie zabezpieczeń, przez każdego uczestnika łańcucha, tak aby zapewnić bezpieczeństwo całości. O sile łańcucha świadczy siła jego najsłabszego ogniwa.

System zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw oparty jest na strukturze normy ISO 14001 (System zarządzania środowiskowego) i podobnie jak ona promuje:

 • podejście oparte na analizie ryzyka,
 • zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi,
 • reagowanie na awarie i zagrożenia mogące spowodować przerwanie łańcucha.

Certyfikacja organizacji na zgodność z wymaganiami ISO 28000 zapewnia obiektywne potwierdzenie zdolności organizacji do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa powierzonych jej towarów.

Uzyskanie certyfikatu zgodności z ISO 28000, ISO 27001 (bezpieczeństwo informacji) oraz ISO 9001 stanowi ułatwienie spełnienia wymagań dotyczących uzyskania statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO (Authorised Economic Operator).

Status AEO uprawnia do korzystania z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej w zakresie bezpieczeństwa i ochrony oraz uproszczeń podczas odpraw celnych.

W zakresie kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony przedsiębiorca może korzystać z następujących ułatwień:

 • podlega mniejszej niż inni przedsiębiorcy liczbie kontroli fizycznej i kontroli dokumentów,
 • w przypadku wytypowania go do kontroli przeprowadzana jest ona w sposób priorytetowy,
 • uprawnienia do wcześniejszego powiadomienia o wytypowaniu przesyłki do kontroli,
 • uprawnienia do składania przywozowej deklaracji skróconej z ograniczonym zakresem danych bezpieczeństwa,
 • możliwości wnioskowania o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu niż urząd celny.
Share this Post!

About the Author : admin