Wdrożenie grupowe trzech systemów w Remondis Sp. z o.o.

Wdrożenie grupowe w Remondis Sp. z o.o. (przedsiębiorstwo gospodarki odpadami komunalnymi) w 10 lokalizacjach zostało uwieńczone sukcesem. Zintegrowany system obejmuje zarządzanie jakością (ISO 9001), ochroną środowiska (ISO 14001) oraz bezpieczeństwem i higieną pracy (PN-N 18001). Gratulujemy!

Share this Post!

About the Author : admin