Toyota Motor Poland Sp. z o.o. – wdrożenie grupowe

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością, obejmującego wdrożenie dwóch norm ISO 9001 i ISO 14001, zostało uwieńczone sukcesem. Certyfikacja odbyła się w lipcu 2005 i objęła 58 stacji – dealerów Toyoty w całym kraju. Realizacja projektu przez konsultantów CDZ MERITUM trwała rok.

Gratulujemy naszemu Klientowi!

Share this Post!

About the Author : admin