Szkolenie dedykowane dla pracowników ZOZ

ISO w NZOZ

Jakość w służbie zdrowia to ten rodzaj opieki, w której maksymalizuje się mierzalne dobro pacjenta, biorąc pod uwagę równowagę oczekiwanych korzyści i strat towarzyszących procesowi opieki we wszystkich jego elementach.

Wdrożenie w ZOZ (Zakładach Opieki Zdrowotnej) systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001:2008 umożliwia uniknięcie błędów organizacyjnych oraz błędów obiegu informacji.

Przykładowe błędy organizacyjne, którym można zapobiegać wdrażając system zarządzania jakością, to:

 • naruszenie struktury organizacyjnej,
 • brak jednoznacznego podziału kompetencji pomiędzy poszczególnymi lekarzami czy placówkami,
 • wadliwy przepływ informacji w obrębie danej placówki leczniczej bądź między różnymi placówkami, np. zła organizacja pracy oddziału szpitalnego,
 • brak kontroli nad leczeniem,
 • niedopatrzenia przy prowadzeniu dokumentacji – co uniemożliwia bieżącą kontrolę nad przebiegiem leczenia. W tej kategorii błędów rozpatrywane są nieprawidłowości przy przechowywaniu leków, czy niewłaściwe ich oznaczenie.

Często diagnozowany błąd obiegu informacji polega na nie przekazywaniu informacji pomiędzy pracownikami medycznymi oraz nie informowaniu pacjenta o dalszym postępowaniu medycznym.

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest przygotowanie uczestników do pełnienia w sposób profesjonalny funkcji Pełnomocnika odpowiedzialnego za wdrożenie i utrzymywanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009 w zakładzie opieki zdrowotnej oraz audytorów wewnętrznych realizujących proces audytowania zakładu.

Uczestnicy szkolenia:

 • nabędą  umiejętność  samodzielnego opracowania dokumentacji systemowej zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008, tj. księgi jakości, procedur systemowych, instrukcji.
 • poznają:
  • powiązania pomiędzy wymaganiami prawa a wymaganiami normy ISO 9001:2008,
  • wymagania prawne dotyczące dokumentacji medycznej,
  • własność Pacjenta,
  • wymagania prawne dotyczące odpadów medycznych.
  • będą umieli  samodzielnie przeprowadzić audyt w zakładzie opieki zdrowotnej.
  • zapoznają się z ciekawymi  rozwiązaniami  sprawdzonych w innych Systemach Zarządzania Jakością.
  • będą mieli możliwość wymiany doświadczeń na nurtujące problemy.

Zarządzanie przez jakość rozumiane i stosowane jako narzędzie zarządzania:

 • ułatwia efektywne zarządzanie ZOZ (Zakładem Opieki Zdrowotnej),
 • umożliwia racjonalne gospodarowanie posiadanymi  zasobami i skutkuje obniżeniem kosztów działalności,
 • zwiększa satysfakcję pacjentów i ułatwia wykonywanie zadań pracownikom służby zdrowia,
 • gwarantuje świadczenia medyczne udzielane zgodnie ze stanem aktualnej wiedzy   i z wykorzystaniem dostępnych środków.

Zapraszamy do podnoszenia swoich kwalifikacji biorąc udział w szkoleniach prowadzonych przez doświadczonych praktyków.

 

 

 

Share this Post!

About the Author : admin