Relacja z pierwszych warsztatów z cyklu „Trudne Audyty”

W dniach 21-21.05.2012 w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbył się pierwszy z planowanego cyklu Warsztat – „Trudne Audyty”.

Spotkanie owocowało wymianą doświadczeń, pogłębieniem wiedzy i umiejętności dotyczących procesu audytu.

Moduły omawiane na Warsztatach dotyczyły:

  • metodyki ocen ryzyka w procesie dla potrzeb audytu wewnętrznego,
  • zapoznanie uczestników z zasadami i metodami badania oczekiwań i satysfakcji klientów,
  • problemów komunikacyjnych podczas audytów – „Trudny zawodnik”,
  • audytu dokumentacji,
  • skutecznej komunikacji,
  • audytu dokumentacji.

Kolejny warsztat już we wrześniu w jednym z równie malowniczych miast Polski!

Serdecznie zapraszamy!

Share this Post!

About the Author : admin