Polskie wydanie normy PN ISO/IEC 27001:2014 jest już dostępne

Po roku od nowego wydania normy ISO/IEC 27001:2013 zostały wydane Polskie Normy z zakresu bezpieczeństwa informacji:

  1. PN ISO/IEC 27000 Terminologia,
  2. PN ISO/IEC 27001 System zarządzania bezpieczeństwem informacji – wymagania oraz
  3. PN ISO/IEC 27002 Praktyczne zasady zabezpieczania informacji.

Zgodnie z treścią Komunikatu nr 145 wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji PCA wszystkie certyfikaty wydawane po 01.10.2014 powinny być wydawane w odniesieniu do wymagań nowej normy.

Organizacje, w których funkcjonują jeszcze systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodne z ISO/IEC 27001:2005 lub PN ISO/IEC 27001:2007, mają czas maksymalnie do 01.10.2015 na przejście na nową normę.

W celu zapewnienia pomocy w przechodzeniu na wymagania nowej normy przygotowaliśmy szkolenie z zakresu dostosowania istniejących SZBI do wymagań nowej normy. Więcej informacji znajduje się pod adresem: Dostosowanie do nowej normy ISO/IEC 27001:2013 (PN ISO/IEC 27001:2014).

Share this Post!

About the Author : admin