Dostosowanie systemu zarządzania jakością do wymagań normy PN ISO 9001:2015

 1. Omówienie genezy wprowadzonych zmian, architektura wysokiego poziomu.
 2. Przedstawienie wymagań normy ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany.
 3. Omówienie wpływu zmian oraz praktycznych sposobów ich wprowadzenia do istniejącego systemu zarządzania jakością:
  • kontekst,
  • zakres systemu,
  • przywództwo,
  • ryzyko i szanse,
  • udokumentowana informacja.
 4. Dlaczego trzeba zarządzać ryzykiem? Działanie oparte na zarządzaniu ryzykiem.
  • Co to jest ryzyko?
  • Rodzaje ryzyka i obszary występowania.
  • Cele i zasady zarządzania ryzykiem.
  • Proces zarządzania ryzykiem.
  • Role i odpowiedzialności.
 5. Przedstawienie zarządzania ryzykiem w kontekście szerokiego zarządzania całą organizacją. Przedstawienie realiów zarządzania ryzykiem w kontekście zarządzania przez cele. Metody identyfikacji, estymacji i oceny ryzyka – warsztat praktyczny odnoszący się do zidentyfikowanych w organizacji procesów i występujących w nich ryzyk.
 6. Plan postępowania z ryzykiem – warsztat.
 7. Podsumowanie wynikających z normy zmian.
Share this Post!

About the Author : admin