Ochrona danych osobowych po zmianach

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych jednym z istotnych wymagań stawianych Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji jest zapoznanie osób przetwarzających dane osobowe z wymaganiami przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz stosowania zabezpieczeń z nimi związanych.

Co powinienem wiedzieć?

Szkolenie e-learningowe „e-Ochrona danych osobowych – kurs podstawowy” jest odpowiedzią na wymagania ustawowe w zakresie przekazywania wiedzy i zapewnienia świadomości pracowników w zakresie ochrony danych osobowych. Po zakończeniu szkolenia i po zdaniu egzaminu uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty potwierdzające uzyskane kompetencje.

Zobacz ekrany szkolenia


Szkolenie jest zalecane dla wszystkich przetwarzających dane osobowe (pracownicy kadr, marketingu, obsługi klienta, sprzedaży, administracji itp).

Wersja demo

Zobacz fragment szkolenia: wersja demo.

Share this Post!

About the Author : admin