Nowy poradnik dla Pełnomocników

W poradniku zostały zebrane i uporządkowane wszystkie zadania, które łączą się z wykonywaniem tej funkcji. W prosty sposób omówione zostały etapy pracy, która ma doprowadzić do uzyskania przez organizację certyfikatu. Wskazujemy co pełnomocnik robi sam, a które prace nadzoruje i koordynuje, w co powinien włączyć pracowników organizacji.

W poradniku zawarliśmy wzory wszystkich procedur systemowych (wraz z formularzami), za opracowanie których odpowiada pełnomocnik, przykłady wszystkich innych dokumentów, które też będzie musiał przygotować, np.

  • wzór powołania na stanowisko pełnomocnika,
  • zakres obowiązków,
  • wzór polityki jakości,
  • przykłady dokumentacji procesowej, środowiskowej, bezpieczeństwa informacji,
  • spis treści księgi jakości, środowiska,
  • raport z przeglądu zarządzania,
  • wzory dokumentów związanych z audytem zewnętrznym,
  • przykładowe raporty z audytu zewnętrznego.

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o. pt.:

„Od wdrożenia do certyfikacji. Poradnik dla początkujących pełnomocników ds. ISO”

Share this Post!

About the Author : admin